Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

1461-(Α' ΜΕΡΟΣ) Ρόδο της γειτονιάς (Mademoiselle de Paris)

Α' ΜΕΡΟΣ
--------------------------------------------
Το Β' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1462
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=CeaDWhOLjYM

Μαίρη Λω
Ρόδο της γειτονιάς (Mademoiselle de Paris)
Μουσική-Στίχοι: Paul Durand - Henri Contet, Ελληνικοί Στίχοι: Πωλ Μενεστρέλ (Γιάννης Χυδίρογλου)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Valse musette του 1950
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=IURjNiWwOLk
από https://www.youtube.com/watch?v=OyEdDpDJG7o
από https://www.youtube.com/watch?v=QSvwuKmVqpE
από https://www.youtube.com/watch?v=PsGx-tHlDfw
από https://www.youtube.com/watch?v=-Fx5_iOrq3I
από https://www.youtube.com/watch?v=GAX4aEjGpcs
από https://www.youtube.com/watch?v=1cQ9eY9V1_Q
από https://www.youtube.com/watch?v=6FeuGDKGQT8
από https://www.youtube.com/watch?v=ujFRFVs5bpg
από https://www.youtube.com/watch?v=Kk4XY-DV3lo
από https://www.youtube.com/watch?v=cBhmRn7-UVo
από https://www.youtube.com/watch?v=42WsxWticwA
από https://www.youtube.com/watch?v=mD5DGIfQszQ
από https://www.youtube.com/watch?v=cb5JNAVSlts
από https://www.youtube.com/watch?v=z0St-bSMdmo
από https://www.youtube.com/watch?v=YCrZNhFvzqc
από https://www.youtube.com/watch?v=mDiHCyGLpyo
από https://www.youtube.com/watch?v=Ku0pyGAVvdo
από https://www.youtube.com/watch?v=r6BZa7Vf8-8

Jacqueline Francois
Mademoiselle de Paris
Μουσική: Paul Durand, Στίχοι: Henri Contet
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1948
--------------------------------------------
On l'appelle Mademoiselle de Paris,
Et sa vie c'est un petit peu la nôtre,
Son royaume c'est la rue d'Rivoli,
Son destin, c'est d'habiller les autres.
On dit qu'elle est petite main,
Et s'il est vrai qu'elle n'est pas grande
Que de bouquets et de guirlandes
A-t-elle semés sur nos chemins.

Refrain:
Elle chante un air de son faubourg.
Elle rêve à des serments d'amour.
Elle pleure et plus souvent qu'à son tour
Mademoiselle de Paris.
Elle donne tout le talent qu'elle a,
Pour faire un bal à l'Opéra.
Et file, à la porte des Lilas
Mademoiselle de Paris.
Il fait beau
Et là-haut
Elle va coudre un coeur à son manteau

Mais le coeur d'une enfant de Paris
C'est pareil aux bouquets de violettes
On l'attache au corsage un sam'di,
Le dimanche on le perd à la fête
Adieu guinguette, adieu garçon,
La voilà seule avec sa peine
Et recommence et la semaine,
Et recommence et la chanson.

Refrain:
Elle chante un air de son faubourg,
Elle rêve à des serments d'amour,
Elle pleure et plus souvent qu'à son tour
Mademoiselle de Paris.
Elle donne un peu de ses vingt ans
Pour faire une collection d'printemps,
Et seule s'en va rêver sur un banc
Mademoiselle de Paris.
Trois petits tours
Un bonjour
Elle oublie qu'elle a pleuré d'amour

Elle vole à petits pas pressés
Elle court vers les Champs Elysées
Et donne un peu de son déjeuner
Aux moineaux des Tuileries,,
Elle fredonne,
Elle sourit...
Et voilà Mademoiselle de Paris.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Orchestre Paul Durand Récital Pleyel 7 mars 1953
--------------------------------------------
--------------------------------------------
25 novembre 1965
Jacqueline FRANÇOIS interprète "Mademoiselle de Paris" en direct, accompagnée par Raymond LEFEVRE et son orchestre. Un bandeau indique le numéro et le titre de la chanson. Applaudissements du public. Émissions TV, Archive tv, Archive television, tv replay live, live music, french tv Images d'archive INA
Institut National de l'Audiovisuel
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Jacqueline François alias "Mademoiselle de Paris" interprète ici son succès international "Mademoiselle de Paris" sur le plateau de la Chance aux chansons de pascal Sevran en 1992. Le document est une rediffusion de décembre 2006 pour l'émission "Chanter la vie"
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
avec Orch. Vladimir Cosma
--------------------------------------------
--------------------------------------------
avec Ivan Jullien Big Band
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
album: "Unter dem Himmel von Paris"
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Brunswick 78rpm
--------------------------------------------
--------------------------------------------
On l'appelle Mademoiselle de Paris
Et sa vie c'est un petit peu la nôtre
Son royaume c'est la rue d'Rivoli
Son destin, c'est d'habiller les autres
On dit qu'elle est petite main
Et s'il est vrai qu'elle n'est pas grande
Que de bouquets et de guirlandes
A-t-elle semés sur nos chemins.

{Refrain:}
Elle chante un air de son faubourg
Elle rêve à des serments d'amour
Elle pleure et plus souvent qu'à son tour
Mademoiselle de Paris
Elle donne tout le talent qu'elle a
Pour faire un bal à l'Opéra
Et file, à la porte des Lilas
Mademoiselle de Paris
Il fait beau
Et là-haut
Elle va coudre un coeur à son manteau

2 - Mais le c?ur d'une enfant de Paris
C'est pareil aux bouquets de violettes
On l'attache au corsage un samedi
Le dimanche on le perd à la fête
Adieu guinguette, adieu garçon
La voilà seule avec sa peine
Et recommence la semaine,
Et recommence la chanson

{Refrain:}
Elle chante un air de son faubourg
Elle rêve à des serments d'amour
Elle pleure et plus souvent qu'à son tour
Mademoiselle de Paris
Elle donne un peu de ses vingt ans
Pour faire une collection d'printemps
Et seule s'en va rêver sur un banc
Mademoiselle de Paris
Trois petits tours
Un bonjour
Elle oublie qu'elle a pleuré d'amour
Elle chante et son c?ur est heureux
Elle rêve et son rêve est tout bleu
Elle pleure mais ça n'est pas bien sérieux
Mademoiselle de Paris
Elle vole à petits pas pressés
Elle court vers les Champs Elysées
Et donne un peu de son déjeuner
Aux moineaux des Tuileries
Elle fredonne
Elle sourit...
Et voilà Mademoiselle de Paris.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
FR3 NORD
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Großer Preis der Schallplatte 1948
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=wizE-2Lacvg

Joni James
Mademoiselle De Paris
Μουσική-Στίχοι: Paul Durand - Henri Contet, Αγγλικοί Στίχοι: Eric Machwitch - Mitchell Parish
--------------------------------------------
--------------------------------------------
From the CD Album " Je T aime".....I Love You"
--------------------------------------------
She's so chic and adorable
No one thinks it deplorable
When men all turn around just to see
Mademoiselle de Paris

You bet girls get a kick from her
Learn each cute little trick from her
In their hearts they would all like to be
Mademoiselle de Paris

Light of heart, fancy free
She's the spirit of Spring in Paris

On l'appelle Mademoiselle de Paris,
Et sa vie c'est un petit peu la nôtre,
Son royaume c'est la rue d'Rivoli,
Son destin, c'est d'habiller les autres.

On dit qu'elle est petite main,
Et s'il est vrai qu'elle n'est pas grande
Que de bouquets et de guirlandes
A-t-elle semés sur nos chemins.

Elle chante un air de son faubourg.
Elle rêve à des serments d'amour.
Elle pleure et plus souvent qu'à son tour
Mademoiselle de Paris.

Elle donne tout le talent qu'elle a,
Pour faire un bal à l'Opéra.
Et file, à la porte des Lilas
Mademoiselle de Paris.
Il fait beau
Et là-haut
Elle va coudre un coeur à son manteau

Elle fredonne,
Elle sourit...
Et voilà Mademoiselle de Paris.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=skVEFQuv6as
από https://www.youtube.com/watch?v=bP34xEfNkgw
από https://www.youtube.com/watch?v=CgSjcz4405k
από https://www.youtube.com/watch?v=4wtaZZQjStw

Lily France
Mademoiselle de Paris
Μουσική: Paul Durand, Στίχοι: Henri Contet 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
avec orchestre
disque 45 tours EGEX.4534 enregistré en 1958.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=aGsCbW4GzHs

Daniele Vidal
MADEMOISELLE DE PARIS
Μουσική: Paul Durand, Στίχοι: Henri Contet 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Golden Prise vol. 2
SEVEN SEAS / KING GP36  LP

On l'appelle Mademoiselle de Paris
Et sa vie c'est un petit peu la nôtre
Son royaume c'est la rue d'Rivoli
Son destin, c'est d'habiller les autres
On dit qu'elle est petite main
Et s'il est vrai qu'elle n'est pas grande
Que de bouquets et de guirlandes
A-t-elle semés sur nos chemins.

Elle chante un air de son faubourg
Elle rêve à des serments d'amour
Elle pleure et plus souvent qu'à son tour
Mademoiselle de Paris
Elle donne tout le talent qu'elle a
Pour faire un bal à l'Opéra
Et file, à la porte des Lilas
Mademoiselle de Paris
Il fait beau
Et là-haut
Elle va coudre un cœur à son manteau

Mais le cœur d'une enfant de Paris
C'est pareil aux bouquets de violettes
On l'attache au corsage un samedi
Le dimanche on le perd à la fête
Adieu guinguette, adieu garçon
La voilà seule avec sa peine
Et recommence et la semaine,
Et recommence et la chanson

Elle chante et son cœur est heureux
Elle rêve et son rêve est tout bleu
Elle pleure mais ça n'est pas bien sérieux
Mademoiselle de Paris
Elle vole à petits pas pressés
Elle court vers les Champs Elysées
Et donne un peu de son déjeuner
Aux moineaux des Tuileries
Elle fredonne
Elle sourit...
Et voilà Mademoiselle de Paris.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=UNh_B9oa-Gk

Percy Faith.et son orchestre
Mademoiselle de Paris
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=_AYsizHVeXk
από https://www.youtube.com/watch?v=Kfqo179QBZA

Michel Legrand
Mademoiselle De Paris
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
track 2 from side A: Michel Legrand & His Orchestra - I Love Paris
Columbia CL 555 (1955)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=MLN_UHxQdqY
από https://www.youtube.com/watch?v=b3fU91Vm_8w

Bing Crosby
Mademoiselle de Paris
Μουσική-Στίχοι: Paul Durand - Henri Contet, Αγγλικοί Στίχοι: 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
When you stroll down the Rue de la Paix
On a beautiful morning in May
It is heaven on earth, you'll agree
Just to meet Mademoiselle de Paris

She's got a style, famous in town
Even her smile goes with her gown
Bonjour Mademoiselle, bon appétit
Comme tu es belle, that means you're sweet

She's so chic and adorable
No one thinks it deplorable
When men all turn around just to see
Mademoiselle de Paris
You bet girls get a kick from her
Learn each cute little trick from her
In their hearts they would all like to be
Mademoiselle de Paris

Light of heart, fancy free
She's the spirit of Spring in Paris

She has clothes with a zing to 'em
She's got curves and they cling to 'em
Sheer silk stockings and shoes number three
Mademoiselle de Paris

When she frowns there's disdain in it
But her smile has champagne in it
She breaks hearts and collects the débris
Mademoiselle de Paris

Oh, la la
Ah, oui oui
So you better look out in Paris
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=rlg4lXZldOA

Bing Crosby avec Paul Durand et son orchestre
Mademoiselle de Paris (en Français)
Μουσική: Paul Durand, Στίχοι: Henri Contet 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
On l'appelle Mademoiselle de Paris,
Et sa vie c'est un petit peu la nôtre,
Son royaume c'est la rue d'Rivoli,
Son destin, c'est d'habiller les autres.
On dit qu'elle est petite main,
Et s'il est vrai qu'elle n'est pas grande
Que de bouquets et de guirlandes
A-t-elle semés sur nos chemins.

Refrain:
Elle chante un air de son faubourg.
Elle rêve à des serments d'amour.
Elle pleure et plus souvent qu'à son tour
Mademoiselle de Paris.
Elle donne tout le talent qu'elle a,
Pour faire un bal à l'Opéra.
Et file, à la porte des Lilas
Mademoiselle de Paris.
Il fait beau
Et là-haut
Elle va coudre un coeur à son manteau

Mais le coeur d'une enfant de Paris
C'est pareil aux bouquets de violettes
On l'attache au corsage un sam'di,
Le dimanche on le perd à la fête
Adieu guinguette, adieu garçon,
La voilà seule avec sa peine
Et recommence et la semaine,
Et recommence et la chanson.

Refrain:
Elle chante un air de son faubourg,
Elle rêve à des serments d'amour,
Elle pleure et plus souvent qu'à son tour
Mademoiselle de Paris.

Elle vole à petits pas pressés
Elle court vers les Champs Elysées
Et donne un peu de son déjeuner
Aux moineaux des Tuileries,,
Elle fredonne,
Elle sourit...
Et voilà Mademoiselle de Paris.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=zc94_ixq-ag
από https://www.youtube.com/watch?v=sb9tMQ7lEJ0

André Claveau
Mademoiselle de Paris
Μουσική: Paul Durand, Στίχοι: Henri Contet 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=PLcNv23hOkc
από https://www.youtube.com/watch?v=hIAI9Ukxa2A

Andy Williams
Mademoiselle De Paris
Μουσική-Στίχοι: Paul Durand - Henri Contet, Αγγλικοί Στίχοι:  
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Taken from the Album, "Andy Williams. A World Of Love", Released 2001.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
original album collection "Under Paris Skies" 1960

Andy Williams - vocalist
Dave Grusin - pianist
Quincy Jones - orchestra conductor
Billy Byers - arranger
Frank Gauna - cover design
Jean-Pierre Leloir - photographer
Nat Hentoff - liner notes
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=b-7CA9bpnHs

MAURICE LARCANGE
MADEMOISELLE DE PARIS
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=5tVLgwotjDc

Frank Chacksfield Orchestra
Mademoiselle De Paris
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=J8d3G_5dqkM

Stanley Black Orchestra
Mademoiselle de Paris
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
LP "France"
--------------------------------------------
'Mademoiselle de Paris' es una canción cuya letra fue escrita por Henri Contet y la música fue compuesta por Paul Durand en 1948.

Este clásico francés ha sido cantado por muchos artistas, entre ellos Maurice Chevalier, Édith Piaf, Jacqueline François, Bing Crosby, etc. También ha sido interpretada instrumentalmente por innumerables orquestas.

'Mademoiselle de Paris' se utilizó como tema musical para la banda sonora de la película del mismo nombre, estrenada en 1955, y que fue interpretada por la cantante francesa Jacqueline François. El filme fue dirigido por Walter Kapps y protagonizada por Giselle Pascal, Jean-Pierre Aumont and Nadine Basile.

Paul Jules Durand nació el 28 de enero de 1907 en Cette (ahora Sète), Francia, y murió el 21 de enero de 1977, a la edad de 69 años, en Louveciennes, Yvelines, Francia. Se le conoce por ser el compositor de las bandas sonoras para las películas Sherlock Holmes (1954), La vaca y el prisionero (1959), Intriga extranjera (1956), Le vieux de la vieille (1960), principalmente.

El ingeniero, letrista, compositor y actor Henri Contet nació el 8 de mayo de 1904 en Anost, Saône-et-Loirs (Francia) y murió el 14 de abril de 1998, a la edad de 93 años, en París. Se le conoce por escribir la letra de "C'Était Une Histoire D'Amour" para la banda sonora de la película 'Salvando al soldado Ryan' (1998), de 'Mademoiselle de Paris', que apareció en la serie de televisión The Perry Como Show en un episodio, y de "Amoureuse" y "Laï Laï Laï Nicholas - Quatre Chevaux" de la película Frou-Frou (1955).

Como compositor, Henri Contet creó temas musicales para las bandas sonoras de las películas El desorden y la noche (1958), Pas de vacances pour Monsieur Le Maire (1951) y Scandale aux Champs-Élysées (1949). Como actor, apareció en la película Une de la cavalerie (1938). También compuso canciones para artistas como Édith Piaf, Yves Montand, Mireille Mathieu y Ute Lemper.

Caterina Valente (cantante, guitarrista, bailarina, comediante y actriz francesa de origen italiano, nacida en 1931) interpretó la canción 'Les filles de Paris' escrita por este dúo de compositores. También compusieron 'Habanera', 'Belle dame' y 'Printemps', sólo por mencionar algunos temas.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=egnktib-Foc

Duke Ellington
Mademoiselle de Paris
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=Qg3UJgVAadU

Herbert Klein
Mademoiselle de Paris
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Die Akkordeon-Parade - Super-Happy-Akkordeon-Hits
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=cOkob1lPj5c
από https://www.youtube.com/watch?v=z97Npw-twwc

Richard Hayman Orchestra
Mademoiselle de Paris
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Quand Mademoiselle de Paris s'offre un tour de valse à Vienne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Pittore - Konstantin Razumov
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=AiTHtFAonao
από https://www.youtube.com/watch?v=Jrx4abC61Yc

Art Waner
Mademoiselle de Paris
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
¿Te gusta bailar?¿El Mambo? Si la respuesta es sí, no hay mejor forma de hacerlo que mediante esta recopilación de clásicos del Baile con ritmos cubanos. Colección genial para el baile al más puro estilo de la habana. Ideal para escuelas de baile y tardes divertidas con los amigos. El mambo se baila siguiendo un ritmo sincopado, con cuatro pasos por compás, nota musical tomada del danzón mambo de Orestes López Cachao en 1938. Se marcan los cuatro tiempos, con movimientos fuertes y frecuentes flexiones de las articulaciones de pies y brazos. Este es un baile "fuerte" que requiere velocidad de pies, mucha energía y pocas inhibiciones. Diversión y bailes se pueden obtener de estas canciones. Artistas de la talla deEl mambo se baila siguiendo un ritmo sincopado, con cuatro pasos por compás, nota musical tomada del danzón mambo de Orestes López Cachao en 1938. Se marcan los cuatro tiempos, con movimientos fuertes y frecuentes flexiones de las articulaciones de pies y brazos. Este es un baile "fuerte" que requiere velocidad de pies, mucha energía y pocas inhibiciones. Xavier Cugat, Benny Moré, The Crew Cuts, Joe Valle o el genial Tito Puente forman parte de esta recopilación.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=r-htbYU7JBw

Karolin Kalluste & Tiit Kalluste Jump Band
Mademoiselle de Paris
Μουσική: Paul Durand, Στίχοι: Henri Contet 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Karolin Kalluste (voc)
Tiit Kalluste - accordion
Raun Juurikas - piano
Taavo Remmel - double bass
Toomas Rull - drums
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=oDbdAGSQasE

Xavier Cugat Orchestra
Mademoiselle De Paris
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=Cy8p16yEuzQ

Andre Verchuren
MADEMOISELLE DE PARIS
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1962 -  Vals. RG0401G.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=QGZ0j4LVuhk

Giovanni Marradi
Mademoiselle De Paris
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=jS_vFy3WoFk

Stanley Black Orchestra
Mademoiselle De Paris
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Painting Sarah Ay
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
ΣΥΝΕΧΕΙΑ στην ανάρτηση Νο 1462
--------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου