Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

1963-(ΛΖ' ΜΕΡΟΣ) a whiter shade of pale

--------------------------------------------
ΛΖ' ΜΕΡΟΣ
--------------------------------------------
Το Α' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1827
Το Β' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1828
Το Γ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1829
Το Δ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1830
Το Ε' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1831
Το ΣΤ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1832
Το Ζ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1833
Το Η' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1834
Το Θ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1835
Το Ι' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1836
Το ΙΑ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1837
Το ΙΒ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1838
Το ΙΓ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1839
Το ΙΔ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1840
Το ΙΕ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1841
Το ΙΣΤ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1842 
Το ΙΖ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1843
Το ΙΗ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1844
Το ΙΘ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1845 
Το Κ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1846 
Το ΚΑ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1847 
Το ΚΒ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1848 
Το ΚΓ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1849
Το ΚΔ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1850 
Το ΚΕ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1851 
Το ΚΣΤ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1852 
Το ΚZ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1853 
Το ΚH' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1854 
Το ΚΘ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1855 
Το Λ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1856  
Το ΛΑ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1857 
Το ΛΒ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1858 
Το ΛΓ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1859  
Το ΛΔ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1860   
Το ΛΕ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1861 
Το ΛΣΤ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1862 
Το ΛΗ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1864 
Το ΛΘ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1865  
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=37HkTXAFcBw
από https://www.youtube.com/watch?v=wvu27EQ1r3s
από https://www.youtube.com/watch?v=28c0bnZlHYE
από https://www.youtube.com/watch?v=kZ8cphSzqTk
από https://www.youtube.com/watch?v=TkpqnSh1dL0
από https://www.youtube.com/watch?v=VeusV8agj6w
από https://www.youtube.com/watch?v=F6-GQwTKn40
από https://www.youtube.com/watch?v=rnkj66vHyko
από https://www.youtube.com/watch?v=Ru50EXNg0TA
από https://www.youtube.com/watch?v=qAfnW6RJcIQ
από https://www.youtube.com/watch?v=WKMg1f2MGXg
από https://www.youtube.com/watch?v=t3OvYFE-u8Y
από https://www.youtube.com/watch?v=RpsRVde9jTM
από https://www.youtube.com/watch?v=7e-z3TUGWUk
από https://www.youtube.com/watch?v=SW-JfCF_RBs
από https://www.youtube.com/watch?v=OnpwoDJBIBY
από https://www.youtube.com/watch?v=gtHio7HODwE
από https://www.youtube.com/watch?v=-YttwLAfghE
από https://www.youtube.com/watch?v=iwl4PgMxFwg
από https://www.youtube.com/watch?v=ZNhCJ-dnays
από https://www.youtube.com/watch?v=cHg7vyoFfaY
από https://www.youtube.com/watch?v=yEWus8OA2sA
από https://www.youtube.com/watch?v=OyHdbiV3bvU
από https://www.youtube.com/watch?v=tmBirkL9_mo
από https://www.youtube.com/watch?v=jcUoXkqmazY
από https://www.youtube.com/watch?v=nCXzVC32yYY
από https://www.youtube.com/watch?v=ln93PD1BoZs
από https://www.youtube.com/watch?v=Z3QGuoH7qnQ
από https://www.youtube.com/watch?v=T8fRlxYD4Kw
από https://www.youtube.com/watch?v=Q_uxlcB1vU0
από https://www.youtube.com/watch?v=yZsRsUvpVkc
από https://www.youtube.com/watch?v=NYZ2EpsjuoY
από https://www.youtube.com/watch?v=R5QmXyxwq9M
από https://www.youtube.com/watch?v=PWaDm4Ar9fY
από https://www.youtube.com/watch?v=bsdgs-rdWZw
από https://www.youtube.com/watch?v=iKl2dsBh9nY

i Dik Dik 
Senza Luce (A Whiter Shade Of Pale)
Μουσική - Στίχοι: Gary Brooker-Keith Reid-Matthew Fisher, Ιταλικοί Στίχοι: Mogol (Giulio Rapetti) 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
ho spento
gia' la luce
son rimasto
solo io
e mi sento
il mal di mare
il bicchiere
pero' e' mio
cameriere
lasci stare
camminare io so
l'aria fredda sai
mi sveglierà
oppure dormiro'
guardo lassu'
la notte
quanto spazio
intorno ha me
sono solo
nella strada
oh no
qualcuno c'e'
non dire
una parola
ti daro'
quello che vuoi
tu non le
somigli molto
non sei
come lei
pero' prendi
la mia mano
e cammina
insieme ha me
il tuo viso
adesso e' vero
tu sei bella
come lei
guardo lassu'
la notte
quanto spazio
intorno ha me
sono solo
nella strada
insieme ha te
insieme ha te
guardo lassu'
la notte
quanto spazio
intorno ha me
sono solo
nella strada
insieme ha te
insieme ha te
insieme ha te ...
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Han spento già la luce
son rimasto solo io
e mi sento il mal di mare

il bicchiere però è mio
cameriere lascia stare
camminare io so
l'aria fredda sai mi sveglierà
oppure dormirò

Guardo lassù
la notte
quanto spazio intorno a me
sono solo nella strada
o no no qualcuno c'è (insieme a te)

Non dire una parola
ti darò quello che vuoi
tu non le somigli molto
non sei come lei
però prendi la mia mano
e cammina insieme a me il
tuo viso adesso è bello
tu sei bella come lei

Guardo lassù ...
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Canzonissima 1974/75
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1967
Edizioni Dischi Ricordi (Mogol - Battisti).
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1967
--------------------------------------------
Han spento già la luce
son rimasto solo io
e mi sento il mal di mare
il bicchiere però è mio
cameriere lascia stare
camminare io so
l'aria fredda sai mi sveglierà
oppure dormirò

Guardo lassù
la notte
quanto spazio intorno a me
sono solo nella strada
o no no qualcuno c'è (insieme a te)

Non dire una parola
ti darò quello che vuoi
tu non le somigli molto
non sei come lei
però prendi la mia mano
e cammina insieme a me il
tuo viso adesso è bello
tu sei bella come lei

Guardo lassù
la notte
quanto spazio intorno a me
sono solo nella strada
o no no qualcuno c'è (insieme a te)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Han spento già la luce
son rimasto solo io
e mi sento il mal di mare
il bicchiere però è mio
cameriere lascia stare
camminare io so

L'aria fredda sai mi sveglierà
oppure dormirò...
Guardo lassù la notte
quanto spazio intorno a me
sono solo nella strada
o no no
qualcuno c'è.

Non dire una parola
ti darò quello che vuoi.
Tu non le somigli molto
non sei come lei.
Però prendi la mia mano
e cammina insieme a me.
il tuo viso adesso è bello
tu sei bella come lei.

Guardo lassù la notte
quanto spazio intorno a me,
sono solo nella strada
insieme a te
insieme a te.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Han spento già la luce
son rimasto solo io
e mi sento il mal di mare
il bicchiere però è mio
cameriere lascia stare
camminare io so

L'aria fredda sai mi sveglierà
oppure dormirò...
Guardo lassù la notte
quanto spazio intorno a me
sono solo nella strada
o no no
qualcuno c'è.

Non dire una parola
ti darò quello che vuoi.
Tu non le somigli molto
non sei come lei.
Però prendi la mia mano
e cammina insieme a me.
il tuo viso adesso è bello
tu sei bella come lei.

Guardo lassù la notte
quanto spazio intorno a me,
sono solo nella strada
insieme a te
insieme a te.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
I Migliori Anni - (RaiUno - 22-10-2010) 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
al Teatro Civico di Vercelli 05/08/2011 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
live
--------------------------------------------
--------------------------------------------
LIVE / A LE ROI / 24 MARZO 2015 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
καραόκε
--------------------------------------------
--------------------------------------------
stylus....
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
καραόκε
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
καραόκε
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
45 giri: Senza luce/Guardo te e vedo mio figlio (1967)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1967. Label, Ricordi.
--------------------------------------------
Han spento già la luce ..
Son rimasto solo io ..
e mi sento il mal di mare ..
Il bicchiere però è mio ..
cameriere lascia stare ..
Camminare io so .. !
L'aria fredda sai mi sveglierà ..
Oppure dormirò ..

Guardo lassù la notte ..
Quanto spazio intorno a me .. !
Sono solo nella strada ..
Oh no, no qualcuno c'è .. !
( .. insieme a te .. ! )

Non dire una parola .. !!
Ti darò quello che vuoi ..
Tu non le somigli molto ..
Non sei come lei .. !!

Però prendi la mia mano .. ♥
e cammina insieme a me il ..
Tuo viso adesso è bello ..
Tu sei bella come lei .. !

Guardo lassù la notte ..
Quanto spazio intorno a me .. !
Sono solo nella strada ..
Oh no, no qualcuno c'è ..

Insieme a te .. .. ❣ 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
informazioni:
I Dik Dik sono un gruppo storico del pop - beat - rock italiano.Prima Dreamers, poi Squali, dopo un provino procurato al gruppo grazie ad una segnalazione dell'allora arcivescovo di Milano Giovanni Battista Montini[1] ottengono un contratto discografico con la Dischi Ricordi, cambiando il nome in Dik Dik (nome di un'antilope africana, trovato da Pietruccio Montalbetti per caso, guardando un dizionario Inglese - Italiano)[1]. Debuttano nel 1965 col singolo 1-2-3/Se rimani con me.
1-2-3 è la reinterpretazione dell'omonimo brano di Len Barry; la facciata B, intitolata Se rimani con me, era scritta da un ancora sconosciuto Lucio Battisti, prima dell'incontro con il paroliere Mogol. Agli inizi dell'anno successivo, Mogol fa ascoltare a Pietruccio Montalbetti una canzone che, appena uscita negli Stati Uniti, sta riscuotendo un successo clamoroso: California Dreamin' dei The Mamas & the Papas; l'impasto delle voci, la melodia trascinante e le soluzioni musicali (con l'assolo di flauto al termine della seconda strofa) colpiscono Montalbetti, che convince Mogol a scrivere un testo in italiano. Mogol si mantiene abbastanza fedele al testo originale, cambiando solo delle piccole cose ma lasciando inalterato il desiderio del caldo di Los Angeles che nasce da una fredda realtà evidenziata dal cielo grigio e dalle foglie gialle.
Anche in Italia, con il titolo Sognando la California la canzone riscuote un successo clamoroso (nella hit parade di Lelio Luttazzi la canzone rimane stabile per settimane al secondo posto, superata solo da Strangers in the Night di Frank Sinatra), consentendo ai componenti del gruppo di abbandonare i loro lavori precedenti e di dedicarsi a tempo pieno alla musica. Sul retro del 45 giri vi è Dolce di giorno, scritta da Mogol e Lucio Battisti, che hanno iniziato a collaborare. Dolce di giorno viene incisa anche dallo stesso Battisti, che utilizza la stessa base musicale realizzata dai Dik Dik e la pubblica come lato B del suo primo 45 giri Dolce di giorno/Per una lira.
Da allora si susseguono i 45 giri di successo: nel 1967, Il mondo è con noi (ancora una reinterpretazione dei The Mamas & the Papas, con sul retro Se io fossi un falegname, versione italiana di If I were a carpenter di Tim Hardin); nel 1967 Inno (cover, sempre ad opera di Mogol, di Let's go to S.Francisco dei The Flower Pot Men), Senza luce (cover, sempre ad opera di Mogol, di A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum, con la celebre intro di organo Hammond), con la quale raggiungono il primo posto nella Hit Parade; nel 1968, Il vento (ancora di Mogol e Battisti, con sul retro L'eschimese, una versione italiana di The mighty Quinn di Bob Dylan ancora opera di Mogol) l'anno seguente, Il primo giorno di primavera, con Lucio Battisti alla chitarra acustica e Pino Presti al basso elettrico, che arriva prima in classifica per due settimane.
Sempre nel 1969 presentano al Festival di Sanremo Zucchero, in coppia con Rita Pavone. Al festival tornano l'anno dopo con Io mi fermo qui; altro successo dello stesso anno è L'isola di Wight (divenuta cover del gruppo musicale spagnolo Los Catinos con il titolo di Isla de Wight); poi Vendo casa (1971, ancora di Mogol e Battisti, che partecipa alla registrazione), Viaggio di un poeta (1972), di nuovo prima a Hit Parade, Storia di periferia (1973), Help me (1974).
Non così fortunata è la loro carriera a 33 giri: dopo tre raccolte assemblate con i singoli di successo più qualche inedito (pubblicate rispettivamente nel 1967, 1969 e 1970) nel 1972 i Dik Dik danno alle stampe il primo album originale, dal titolo Suite per una donna assolutamente relativa. Il lavoro, composto da Mario Totaro con i testi di Herbert Pagani, è un esperimento di rock progressivo, ma il pubblico, che si aspettava brani di pop melodico, non gradisce il cambiamento di rotta e l'album costituirà per il gruppo il più grande insuccesso di vendite.
--------------------------------------------
Han spento già la luce
son rimasto solo io
e mi sento il mal di mare
il bicchiere però è mio
cameriere lascia stare
camminare io so
l'aria fredda sai mi sveglierà
oppure dormirò
Guardo lassù
la notte
quanto spazio intorno a me
sono solo nella strada
o no no qualcuno c'è (insieme a te)
Non dire una parola
ti darò quello che vuoi
tu non le somigli molto
non sei come lei
però prendi la mia mano
e cammina insieme a me il
tuo viso adesso è bello
tu sei bella come lei
Guardo lassù ... 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
I MIGLIORI ANNI
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
....reggae
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Han spento già la luce
son rimasto solo io
e mi sento il mal di mare

il bicchiere però è mio
cameriere lascia stare
camminare io so
l'aria fredda sai mi sveglierà
oppure dormirò

Guardo lassù
la notte
quanto spazio intorno a me
sono solo nella strada
o no no qualcuno c'è (insieme a te)

Non dire una parola
ti darò quello che vuoi
tu non le somigli molto
non sei come lei
però prendi la mia mano
e cammina insieme a me il
tuo viso adesso è bello
tu sei bella come lei

Guardo lassù ... 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Una rotonda sul mare - 1989
--------------------------------------------
--------------------------------------------
pubblicato nel (1967) dall'etichetta (Dischi Ricordi)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Han spento già la luce ..
Son rimasto solo io ..
e mi sento il mal di mare ..
Il bicchiere però è mio ..
cameriere lascia stare ..
Camminare io so .. !
L'aria fredda sai mi sveglierà ..
Oppure dormirò ..

Guardo lassù la notte ..
Quanto spazio intorno a me .. !
Sono solo nella strada ..
Oh no, no qualcuno c'è .. !
( .. insieme a te .. ! )

Non dire una parola .. !!
Ti darò quello che vuoi ..
Tu non le somigli molto ..
Non sei come lei .. !!

Però prendi la mia mano .. ♥
e cammina insieme a me il ..
Tuo viso adesso è bello ..
Tu sei bella come lei .. !

Guardo lassù la notte ..
Quanto spazio intorno a me .. !
Sono solo nella strada ..
Oh no, no qualcuno c'è ..

Insieme a te .. .. ❣ 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=zxyc5ybqXSE

i Dik Dik 
Sin Luz - Senza Luce
con su blanca palidez (A Whiter Shade Of Pale)
Μουσική - Στίχοι: Gary Brooker-Keith Reid-Matthew Fisher, Ισπανικοί Στίχοι: Francisco Carreras --------------------------------------------
--------------------------------------------
Este es una edición del vídeo original de la canción Senza Luce (En Castellano) del grupo I Dik Dik, e incluye algunas fotos de nuestro hermoso pueblo Pradera Valle Colombia.
--------------------------------------------
Caminos en el cielo, misterios en el mar
Y las sombras del desvelo que me vienen a enseñar
Si piensas que se mecen con el viento no podrán
Y vibrando con el órgano preludio sin final..

CORO:
Entre mis sueños te veo, a mi lado otra vez
Y tu rostro tan sereno...con su blanca palidez

Estrellas que se apagan, palomas que se van
Pensamientos que me aliaban, diciendo aquel refrán
Que suena en mis oídos con la fuerza de aficiona
Y llorando con el órgano esta mi corazon

CORO:
Entre mis sueños te veo a mi lado otra vez..
Y tu rostro tan sereno..con su blanca palidez....
(2x)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
ΣΥΝΕΧΕΙΑ στην ανάρτηση Νο 1864 
--------------------------------------------