Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

1862-(ΛΣΤ' ΜΕΡΟΣ) a whiter shade of pale

--------------------------------------------
ΛΣΤ' ΜΕΡΟΣ
--------------------------------------------
Το Α' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1827
Το Β' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1828
Το Γ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1829
Το Δ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1830
Το Ε' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1831
Το ΣΤ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1832
Το Ζ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1833
Το Η' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1834
Το Θ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1835
Το Ι' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1836
Το ΙΑ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1837
Το ΙΒ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1838
Το ΙΓ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1839
Το ΙΔ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1840
Το ΙΕ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1841
Το ΙΣΤ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1842 
Το ΙΖ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1843
Το ΙΗ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1844
Το ΙΘ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1845 
Το Κ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1846 
Το ΚΑ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1847 
Το ΚΒ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1848 
Το ΚΓ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1849
Το ΚΔ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1850 
Το ΚΕ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1851 
Το ΚΣΤ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1852 
Το ΚZ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1853 
Το ΚH' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1854 
Το ΚΘ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1855 
Το Λ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1856  
Το ΛΑ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1857 
Το ΛΒ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1858 
Το ΛΓ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1859  
Το ΛΔ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1860   
Το ΛΕ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1861 
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=hjBZllDo_8E
από https://www.youtube.com/watch?v=AMS351p6irw
από https://www.youtube.com/watch?v=TCJierwkva4
από https://www.youtube.com/watch?v=Qkq0ZMAEvaY
από https://www.youtube.com/watch?v=X1VT3yotjP8
από https://www.youtube.com/watch?v=EE7YL8eNN_Q
από https://www.youtube.com/watch?v=Xtfpo5kWGlk
από https://www.youtube.com/watch?v=U_XEZ7ihS6k
από https://www.youtube.com/watch?v=MFT6S9cG0HE
από https://www.youtube.com/watch?v=I5JmmXC8hCA
από https://www.youtube.com/watch?v=d-SMj2Im6c0
από https://www.youtube.com/watch?v=KAe0ddjhCnw
από https://www.youtube.com/watch?v=yCYdC1caO7A
από https://www.youtube.com/watch?v=Eg7yjjS5yWY
από https://www.youtube.com/watch?v=UOar3WWQ2Gw
από https://www.youtube.com/watch?v=tnpo9gd2gS0
από https://www.youtube.com/watch?v=NB0xO8-acdQ
από https://www.youtube.com/watch?v=QPyDd86do-4
από https://www.youtube.com/watch?v=BOEIj4Z7Ilk
από https://www.youtube.com/watch?v=gFuSQFuCbno
από https://www.youtube.com/watch?v=pKLbk5FiH4k
από https://www.youtube.com/watch?v=yugnUDrduOg
από https://www.youtube.com/watch?v=cFy-OJ69f9I
από https://www.youtube.com/watch?v=drxRbgxMu3g
από https://www.youtube.com/watch?v=eyd82haspgk
από https://www.youtube.com/watch?v=bhkqcOHKvZY

Joe Cocker 
A Whiter Shade Of Pale
Μουσική - Στίχοι: Gary Brooker-Keith Reid-Matthew Fisher 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels 'cross the floor
I was feeling kinda seasick
But crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said:"There is no reason
And the truth is plain to see."
As I wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might just as well been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
Her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

Guitar Solo :

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first was ghostly,
Turned a whiter shade of pale
--------------------------------------------
31 October 1980
Metropol, Berlin, Germany

The Band :
Lead Guitar - Cliff Goodwin
Bass - Howard Hersh
Keyboards - Larry Marshall
Piano,Arranger - Mitch Chakour
Drums - B.J. Wilson
Vocals - Maxine Greene
Vocals - Ann Lang
Vocals - D.E. Washburne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Recorded Live: 8/20/1983 - Loreley Amphitheatre - St. Goarshausen
--------------------------------------------
--------------------------------------------
en el Concierto que dio en Italia en 1981.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(Adelaide, Australia 1984)
Thebarton Theatre, Adelaide, May 16, 1984
On stage:
Joe Cocker - vocals
Cliff Goodwin - guitar
Barrie James (BJ) Wilson - drums
Howie Hersh - bass
Larry Marshall - keyboards
Tom Nicholson - piano, back vocals
Maxine Greene - back vocals
Linda Lawrance - back vocals
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels 'cross the floor
I was feeling kinda seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
And the waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, "There is no reason
And the truth is plain to see."
But I wandered through my playing cards
And they would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open wide
They might have just as well been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, "I'm here on a shore leave,"
Though we were miles at sea.
I pointed out this detail
And forced her to agree,
Saying, "You must be the mermaid
Who took King Neptune for a ride."
And she smiled at me so sweetly
That my anger straightway died.

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

If music be the food of love
Then laughter is it's queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale
--------------------------------------------
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels 'cross the floor
I was feeling kinda seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
And the waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, "There is no reason
And the truth is plain to see."
But I wandered through my playing cards
And they would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open wide
They might have just as well been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, "I'm here on a shore leave,"
Though we were miles at sea.
I pointed out this detail
And forced her to agree,
Saying, "You must be the mermaid
Who took King Neptune for a ride."
And she smiled at me so sweetly
That my anger straightway died.

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

If music be the food of love
Then laughter is it's queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Live
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
John Robert "Joe" Cocker OBE (* 20. Mai 1944 in Sheffield, England; † 22. Dezember 2014 in Crawford, USA) is an English rock and blues singer, who came to popularity in the 1960s, and is most known for his gritty voice, his idiosyncratic arm movements while performing, and his cover versions of popular songs, particularly those of the Beatles.He is the recipient of several awards, including a 1983 Grammy Award for his #1 hit "Up Where We Belong", a duet he performed with Jennifer Warnes. He was ranked #97 on Rolling Stone's 100 greatest singers list.

"A Whiter Shade of Pale" is the debut song by the British band Procol Harum, released 12 May 1967. The single reached number one in the UK Singles Chart on 8 June 1967, and stayed there for six weeks. Without much promotion, it reached #5 on the US charts, as well. It is one of the fewer than 30 all-time singles to have sold 10 million (or more) copies worldwide. "A Whiter Shade of Pale" #57 on its list of the 500 Greatest Songs of All Time.
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
And turned cartwheels cross the floor.
I was feeling kind of seasick
But the crowd called out for more.
The room was humming harder
And the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray
And so it was that later
As the miller told his tale
That her face at first just ghostly
Turned a whiter shade of pale.

She said "There is no reason,
And the truth is plain to see,"
But I wandered through my playing cards
And would not let her be,
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast,
And although my eyes were open
They might just just have well been closed.
And so it was that later,
As the miller told his tale,
That her face at first just ghostly
Turned a whiter shade of pale.

She said she wanted shore leave
Tho in truth we were at sea
So I took her by a looking glass
And forced her to agree,
Saying you must be the mermaid
Who took Neptune for a ride
Well she smiled at me so sadly
That my anger straightway died
And so it was, etc...
--------------------------------------------
Γερμανική Μετάφραη
Songtext:

Wir tanzten den leichten Fandanga
schlugen Räder kreuz und quer
Ich fühlte mich irgendwie seekrank
jedoch die Menge schrie nach mehr
Der Saal begann zu kochen
während die Decke davon fegte
Als wir den nächsten Drink bestellten
brachte der Ober ein Tablett.

Und so kam es dann,
als der Müller seine Anekdoten zum Besten gab,
dass ihr Gesicht zu erst eher spukhaft
um eine Spur erbleichte.

Sie sagte, "Es gibt keinen Grund
und die Wahrheit ist offensichtlich."
Aber ich musterte mein Blatt
und wollte sie nicht als eine der 16 vestalischen Jungfrauen erscheinen lassen,
die zu neuen Ufern aufbrachen
Und es spielte keine Rolle, ob meine Augen
offen oder geschlossen waren.

Und so kam es dann,
als der Müller seine Anekdoten zum Besten gab,
dass ihr Gesicht zu erst eher spukhaft
um eine Spur erbleichte.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
turned cartwheels 'cross the floor
I was feeling kinda seasick
but the crowd called out for more
The room was humming harder
as the ceiling flew away
When we called out for another drink
the waiter brought a tray
And so it was that later
as the miller told his tale
that her face, at first just ghostly,
turned a whiter shade of pale
She said, 'There is no reason
and the truth is plain to see.'
But I wandered through my playing cards
and would not let her be
one of sixteen vestal virgins
who were leaving for the coast
and although my eyes were open
they might have just as well've been closed
She said, 'I'm home on shore leave,'
though in truth we were at sea
so I took her by the looking glass
and forced her to agree
saying, 'You must be the mermaid
who took Neptune for a ride.'
But she smiled at me so sadly
that my anger straightway died
If music be the food of love
then laughter is its queen
and likewise if behind is in front
then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
and attacked the ocean bed
--------------------------------------------
--------------------------------------------
καραόκε
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(subtitulada en español) 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(Live on Soundstage 1983) 
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels 'cross the floor
I was feeling kinda seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
And the waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, "There is no reason
And the truth is plain to see."
But I wandered through my playing cards
And they would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open wide
They might have just as well been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, "I'm here on a shore leave,"
Though we were miles at sea.
I pointed out this detail
And forced her to agree,
Saying, "You must be the mermaid
Who took King Neptune for a ride."
And she smiled at me so sweetly
That my anger straightway died.

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

If music be the food of love
Then laughter is it's queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Driving in Athens
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Live in Los Angeles 1976
--------------------------------------------
--------------------------------------------
[Rockpalast 1983] 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1975
--------------------------------------------
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels 'cross the floor
I was feeling kinda seasick
But crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said:"There is no reason
And the truth is plain to see."
As I wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might just as well been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
Her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

Guitar Solo :

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first was ghostly,
Turned a whiter shade of pale
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Графиня де Монсоро
--------------------------------------------
--------------------------------------------
John Robert "Joe" Cocker OBE (20 May 1944 – 22 December 2014) was an English rock and blues singer who came to popularity in the 1960s. He was known for his gritty voice, spasmodic body movement in performance, and cover versions of popular songs, particularly those of the Beatles.

Cocker's cover of the Beatles' "With a Little Help from My Friends" reached number one in the UK in 1968, and he performed the song live at Woodstock in 1969. His version became the theme song for the TV series The Wonder Years. His 1975 cover of Billy Preston's "You Are So Beautiful", reached number five in the US. Cocker is the recipient of several awards, including a 1983 Grammy Award for his US number one "Up Where We Belong", a duet with Jennifer Warnes. In 1993 he was nominated for the Brit Award for Best British Male, in 2007 was awarded a bronze Sheffield Legends plaque in his hometown, and in 2008 he received an OBE at Buckingham Palace for services to music.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Joe Cocker. A Whiter Shade Of Pale.
"A Whiter Shade of Pale" is the debut single by the English rock band Procol Harum, released 12 May 1967. The record reached number one in the UK Singles Chart on 8 June 1967, and stayed there for six weeks.[1] Without much promotion, it reached No. 5 on the US charts.[2] One of the counterculture anthems of the 1967 Summer of Love, it is one of fewer than 30 singles to have sold over 10 million copies worldwide.[3][4]

With its Bach-derived instrumental melody, soulful vocals, and unusual lyrics, written by the song's co-authors Gary Brooker, Keith Reid,[5] and organist Matthew Fisher, "A Whiter Shade of Pale" reached No. 1 in several countries when released in 1967. In the years since, it has become an enduring classic. As of 2009, it was the most played song in the last 75 years in public places in the United Kingdom,[6] and the UK performing rights group Phonographic Performance Limited in 2004 recognised it as the most-played record by British broadcasting of the past 70 years.[7] Also in 2004, Rolling Stone placed "A Whiter Shade of Pale" No. 57 on its list of the 500 Greatest Songs of All Time.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(Live)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------