Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

1440-(Β' ΜΕΡΟΣ) Το Βαλς των Κεριών [Βαλς του Χωρισμού] (CandleLight Waltz) (Auld Lang Syne) Valzer delle Candele

Β' ΜΕΡΟΣ
--------------------------------------------
Το Α' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1339
Το Γ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1441
Το Δ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1442
Το E' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1443
Το ΣΤ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1444
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=milhMRQYGdU
από https://www.youtube.com/watch?v=EguYTNdJp4Y
από https://www.youtube.com/watch?v=8dy-urNuLu0
από https://www.youtube.com/watch?v=GOIVXnVFd-w
από https://www.youtube.com/watch?v=KC_lHBvNdGA
από https://www.youtube.com/watch?v=LVz7hZgVzv8

BONEY M.
AULD LANG SYNE
Μουσική-Στίχοι: Robert Burns
--------------------------------------------
--------------------------------------------
 Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot,
And days o' lang syne!

Chorus:
For auld lang syne, my dear
For auld lang syne,
We'll tak a cup o' kindness yet
For auld lang syne!

We twa hae run about the braes,
And pu'd the gowans fine,
But we've wander'd mony a weary foot
Sin' auld lang syne.

We twa hae paidl't in the burn
Frae morning sun till dine,
But seas between us braid hae roar'd
Sin' auld lang syne.

And there's a hand, my trusty fiere,
And gie's a hand o' thine,
And we'll tak a right guid willie-waught
For auld lang syne!

And surely ye'll be your pint' stoup,
And surely I'll be mine!
And we'll tak a cup o' kindness yet
For auld lang syne!

* * * * * * * *
Times Gone By (Modern english translation)

Should old acquaintances be forgotten,
And never brought to mind?
Should old acquaintances be forgotten,
And days of long ago!

Chorus:
For times gone by, my dear
For times gone by,
We will take a cup of kindness yet
For times gone by.

We two have run about the hillsides
And pulled the daisies fine,
But we have wandered many a weary foot
For times gone by.

We two have paddled (waded) in the stream
From noon until dinner time,
But seas between us broad have roared
Since times gone by.

And there is a hand, my trusty friend,
And give us a hand of yours,
And we will take a goodwill drink (of ale)
For times gone by!

And surely you will pay for your pint,
And surely I will pay for mine!
And we will take a cup of kindness yet
For times gone by!
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
from the CD 'Christmas Party'.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=cZ5tZxsZ5rY
από https://www.youtube.com/watch?v=mhz24gDn7B4

Red Hot Chilli Pipers
Auld Lang Syne
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Should auld acquaintance be forgot,
and never brought to mind ?
Should auld acquaintance be forgot,
and auld lang syne* ?

CHORUS:For auld lang syne, my jo,
for auld lang syne,
we'll tak a cup o' kindness yet,
for auld lang syne.

And surely ye'll be your pint-stowp !
and surely I'll be mine !
And we'll tak a cup o' kindness yet,
for auld lang syne.

We twa hae run about the braes,
and pu'd the gowans fine ;
But we've wander'd mony a weary fit,
sin auld lang syne.

We twa hae paidl'd i' the burn,
frae morning sun till dine ;
But seas between us braid hae roar'd
sin auld lang syne.

And there's a hand, my trusty fiere !
and gie's a hand o' thine !
And we'll tak a right gude-willy waught,
for auld lang syne.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Live - RHCP at their first German gig 13th April 2010 at Scala-Club Leverkusen
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=i4pN0zn16jk

Nick Shovlin
Auld Lang Syne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot,
And auld lang syne?

For auld lang syne, my jo,
For auld lang syne,
We'll tak a cup o' kindness yet,
For auld lang syne.

And surely ye'll be your pint-stowp,
And surely I'll be mine
And we'll tak a cup o' kindness yet,
For auld lang syne.

We twa hae run about the braes,
And pu'd the gowan fine;
But we've wandered mony a weary fit
Sin' auld lang syne.

We twa hae paidled i' the burn,
Frae morning sun till dine;
But seas between us braid hae roared
Sin' auld lang syne.
And there's a hand, my trusty fiere,
And gie's a hand o' thine!
And we'll tak a right guid-willie waught
For auld lang syne.

For auld lang syne, my jo,
For auld lang syne,
We'll tak a cup o' kindness yet,
For auld lang syne.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=hrxifmCGn4I

Elvis Presley
Auld Lang Syne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=8ghW0BYjTAA

Klaus Wünderlich
Auld Lang Syne
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=lC4kvJoTRBA
από https://www.youtube.com/watch?v=kIwecLrjvXs

Robert Shaw Orchestra & Chorus
Auld Lang Syne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Should auld acquaintance be forgot,
and never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot
and days of auld lang syne?

For auld lang syne, my dear,
For auld lang syne,
We'll take a cup o' kindness yet
For auld lang syne

We twa hae run aboot the braes
And pou'd the gowans fine;
we've wander'd mony a weary foot
Sin' auld lang syne

And here's a hand, my trusty friend,
And gie's a hand o' thine;
We'll take a cup o' kindness yet
For auld lang syne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
the Men of the Robert Shaw Chorale present this Scottish Traditional song as a love song, beautifully harmonized.
Recorded in 1960.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=B0z_MamGk2c

Lou Rawls
Auld Lang Syne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(Manhattan Records 1993)
--------------------------------------------
Should auld acquaintance be forgot
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot
And days of auld lang syne

For auld lang syne, my dear
For auld lang syne
We'll take a cup o' kindness yet
For auld lang syne

For auld lang syne, my dear
For auld lang syne
We'll take a cup o' kindness yet
For auld lang syne

A Happy Holiday Season
To each and everyone
From Lou and the crew
Yea buddy!
--------------------------------------------
"Auld Lang Syne" is credited to the works of Scotlands poet Robert Burns. He is associated with the Romantic Movement in Europe in the 18th and 19th centuries. Frequently his is the only name mentioned from Scotland in discussions of music and literature from the period. William Blake, Lord Byron, Samuel Taylor Coleridge, William Wordsworth, Shelly and Keats are the big names (all Englishman) from the genre. Romantic poetry was lyrical, even musical, but by all modern definitions, emotional, stressing beauty over form and logic.

It is well known in many countries, especially (but far from exclusively) in the English-speaking world; its traditional use being to celebrate the start of the New Year at the stroke of midnight. By extension, it is also sung at funerals, graduations, and as a farewell or ending to other occasions. The international Boy Scout youth movement, in many countries, uses it as a close to jamborees and other functions. The song's Scots title may be translated into English literally as "old long since", or more idiomatically, "long long ago", "days gone by" or "old times". Consequently "For auld lang syne", as it appears in the first line of the chorus, is loosely translated as "for (the sake of) old times". The song begins by posing a rhetorical question as to whether it is right that old times be forgotten, and is generally interpreted as a call to remember long-standing friendships. Most common use of the song involves only the first verse and the chorus. The last lines of both of these are often sung with the extra words "For the sake of" or "And days of", rather than Burns' simpler lines. This allows one note for each word, rather than the slight melisma required to fit Burns' original words to the melody.

Robert Burns was a songwriter -- a "lyricist" in his day. He was also a collector of traditional Scottish songs and poems. Often he revised or adapted them and such is the case with "Auld Lang Syne," which was submitted by Burns to James Johnson for a collection of Scottish songs entitled the Scots Musical Museum.

"The Scots Musical Museum was a major publication that had a pivotal role in the collecting and tradition of Music of Scotland. It was by no means the first collection of Scottish folk songs and music, but the six volumes, with 100 songs in each, collected more pieces, introduced new songs, and brought many of them into the classical music repertoire.

"The project started with James Johnson, a struggling music engraver / music seller, with a love of old Scots songs and a determination to preserve them. In the winter of 1786 he met Robert Burns who was visiting Edinburgh for the first time, and found that Burns shared this interest and would become an enthusiastic contributor. The first volume was published in 1787 and included three songs by Burns. He contributed 40 songs to volume 2, and would end up responsible for about a third of the 600 songs in the whole collection as well as making a considerable editorial contribution. The final volume was published in 1803.

Louis Allen "Lou" Rawls (December 1, 1933 -- January 6, 2006) was an American recording artist, voice actor, songwriter, and record producer. He was known for his smooth vocal style: Frank Sinatra once said that Rawls had "the classiest singing and silkiest chops in the singing game". Rawls released more than 60 albums, sold more than 40 million records, and had numerous charting singles, most notably his song "You'll Never Find Another Love Like Mine". He worked as an television, motion picture, and voice actor and was known for his frequently used expression, "Yeah, buddy!" Rawls was also a three-time Grammy-winner, all for Best Male R&B Vocal Performance. In December 2005 Rawls was being treated for cancer in both his lungs and brain. With his wife by his side, Lou Rawls succumbed to his illness on January 6, 2006, at Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles, California.

Lou's Rawls' version can be heard on the commercial trailer of the movie Texas Chainsaw Massacre 3D 2013.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=LlhvGYaiqjY
από https://www.youtube.com/watch?v=h8vxYyDwuZo

John McDermott
Auld Lang Syne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
from John's CD "Remembrance"
--------------------------------------------
Should auld acquaintance be forgot
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot
And days o' auld lang syne?

For auld lang syne my dear
For auld lang syne
We'll tak' a cup o' kindness yet
For days of auld lang syne

And here's a hand my trusty friend
And gie'd a hand o' thine
We'll tak' a cup o' kindness yet
For auld lang syne

For auld lang syne my dear
For auld lang syne
We'll tak' a cup o' kindness yet
For days of auld lang syne

For auld lang syne my dear
For auld lang syne
We'll tak' a cup o' kindness yet
For days of auld lang syne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Snow in Scotland.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=zwsTaxLN7Ao

友谊地久天长 费翔 黄英 & Kris Phillips
Auld Lang Syne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=lcIr9WujAkc

The Quietmen
Auld Lang Syne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Should auld acquaintance be forgot,
and never brought tae mind?
Should auld acquaintance be forgot,
and auld lang syne?

CHORUS:
For auld lang syne, my jo (or my dear),
for auld lang syne,
we'll tak a cup o' kindness yet,
for auld lang syne.

We twa hae run about the braes,
and pulled the gowans fine;
But we've wander'd mony a weary fit,
sin auld lang syne.
We twa hae paidl'd i' the burn,
frae morning sun till dine;
But seas between us braid hae roar'd
sin auld lang syne.

CHORUS

And surely ye'll be your pint-stowp
and surely I'll be mine!
And we'll tak a cup o' kindness yet,
for auld lang syne.
So here's a hand, my trusty fiere
and gie's a hand o' thine!
And we'll tak a right gude-willy waught,
for auld lang syne.
CHORUS
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=wf-b91OAoOk
από https://www.youtube.com/watch?v=aIAzT8qoj6k

Royal Philharmonic Orchestra & Chorus
Auld Lang Syne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
'Auld Lang Syne' in a recording by the Royal Philharmonic Orchestra and Chorus, conducted by the American-born and British-based conductor-composer Carl Davis, from "The Best Proms Album Ever".
--------------------------------------------
--------------------------------------------
The most universally famous song associated with Robert Burns, the poet first sent 'Auld Lang Syne' to his friend and Patron Mrs Frances Dunlop (1730-1815) in 1788. In this letter the poet praised 'Auld Lang Syne' as an old song.

Likewise, in a letter to George Thomson dated September 1793, the poet claimed that he collected the song by noting it down from an old man's singing. It was eventually published in James Johnson's Scots Musical Museum in 1796.

It is important to remember, however, that Burns frequently amended and improved old songs that he collected prior to their publication. Therefore, it remains likely that Burns played a significant part in shaping this particular version of the song.

'Auld Lang Syne' is an extremely nostalgic and sincere expression of friendship. It is for this reason that people all over the world sing this song at social gatherings and most famously on Hogmanay as they reflect on times past and welcome the New Year.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=fJbbTjBur4k
από https://www.youtube.com/watch?v=hNevI1Ojagk
από https://www.youtube.com/watch?v=iExE6J1lMmQ

Frank Sinatra & Dean Martin
Auld Lang Syne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Should old acquaintance be forgot,
and never brought to mind?
Should old acquaintance be forgot,
and days of Auld Lang Syne?

For Auld Lang Syne, my dear,
For Auld Lang Syne
We'll take a cup of kindness yet,
For Auld Lang Syne

So long, it's been good to know you
So long, it's been good to know you

For Auld Lang Syne, my dear,
For Auld Lang Syne
We'll take a cup of kindness yet,
For Auld Lang Syne

**Well, that's our show for tonight
I want to thank all the wonderful guests for dropping by
And I especially want to thank you Frank

Don't mention it, Marvin

And I also want to thank all you out there for watching
Please remember the moral of tonight's show
Put your troubles away 'til tomorrow
If you're lucky someone will break into your house tonight and steal 'em
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=o1faNuZJjCA

Natalino Otto & Flo Sandon's
Amiamoci... (Auld Lang Syne)
Μουσική-Στίχοι: Robert Burns, Ιταλικοί Στίχοι: 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Auguri a te, mio dolce amor
e a chi vive nel tuo cuor
auguri a chi ancor non sa
che cos'è serenità
Amiamoci, amiamoci
con gioia e con bontà
Ovunque questa musica
porti la felicità

Should auld acquaintance be forgot
and never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot
and days of auld lang syne?
For auld lang syne, my dear,
for auld lang syne,
we'll take a cup of kindness yet,
for auld lang syne.
for auld lang syne

Amiamoci, amiamoci
con gioia e con bontà
Ovunque questa musica
porti la felicità
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=NEPK2iPEyGo

Aretha Franklin
Auld Lang Syne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1975
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=4U9zXXRiTVA
από https://www.youtube.com/watch?v=rI3Evr_TWHE

Aretha Franklin & Billy Preston
Auld Lang Syne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Aretha and Billy Preston again perform from her home in Detroit for the Nightlife show back in 1987.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=to1xT93IlUI
από https://www.youtube.com/watch?v=6CWUZs9070I

The Royal Scots Dragoon Guards
Auld Lang Syne
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
A view of the Scottish scenery taken from across Scotland.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
In June 2006 the Royal Scottish National Orchestra conducted an online opinion poll on their website, asking visitors to choose a favourite to be Scotland's national anthem. With over 10,000 votes cast, "Flower of Scotland" came first with 41% of the votes, followed by "Scotland the Brave" with 29%.
Other songs which have been suggested include Robert Burns' "Auld Lang Syne", and Hamish Henderson's "Freedom Come-All-Ye". Another suggestion is "The Thistle o' Scotland".
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=Z3sXVxqDbFk

Auld Lang Syne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
from the movie 'It's A Wonderful Life'
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=yuczsqBkZBI
από https://www.youtube.com/watch?v=Al7ONqrdscY
από https://www.youtube.com/watch?v=xiGJ3139358
από https://www.youtube.com/watch?v=QQpcHIyHpk0
από https://www.youtube.com/watch?v=L20rlAjMdx8
από https://www.youtube.com/watch?v=YGflZgpnQFI

Rod Stewart
Auld Lang Syne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Royal British Legion Festival of Rememberance at the Royal Albert Hall 10th November 2012
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Live at Stirling Castle - Scotland 2012, ITV UK 09-12-2012
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Track no.13 taken from Rod's holiday album "Merry Christmas, Baby".
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Live - From "Rod Stewart Merry Christmas, Baby"
--------------------------------------------
--------------------------------------------
2012 - UTV, Stirling Castle, Scotland
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Glasgow Hydro, Oct. 5, 2013
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=R8NSKN5Dlk8
από https://www.youtube.com/watch?v=O4ryFDCV9S0

Julie Andrews
Auld Lang Syne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=PwTO54hXu3U

Jimi Hendrix
Auld lang syne
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(Live at the Fillmore East)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=3wKZCyBNk_k
από https://www.youtube.com/watch?v=SKNdmfctsXQ

Celtic Woman
Auld Lang Syne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
2013
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(Home for Christmas album)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=2deQgkciOB4

Bruce Springsteen
Auld Lang Syne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
2010
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=saAgzbrSoVY
από https://www.youtube.com/watch?v=jkEFILkvHHQ

Helmut Lotti
Auld Lang Syne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=07nOEWZBha8

Alex Leonard Trio
Auld Lang Syne
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Scottish tune associated with New Year's Eve recorded by Alex Leonard Trio. Alex on piano, Steve LaSpina on bass, Dan Venditti on drums. Copyright/All Rights Reserved.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=huq1KTuK_Wk
από https://www.youtube.com/watch?v=4hBW-qGxcbk

Paddy & the Rats
Auld Lang Syne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
The 3rd Birthday Party of Paddy And The Rats at A38, Budapest, 2011.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=g5UQO0Sh47w
από https://www.youtube.com/watch?v=DuxshwQa6-0
από https://www.youtube.com/watch?v=eNxELGnGiGM

Die Toten Hosen
Auld Lang Syne
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Album: "Wir Warten Auf's Christkind..."
--------------------------------------------
Should all acquaintance be forgot,
And never brought to mind
Should all acquaintance be forgot,
And the days of auld lang syne.

For auld lang syne, my dear,
For auld lang syne
We'll take a cup of kindness yet
For the sake of auld lang syne.

For auld lang syne, my dear,
For auld lang syne
We'll take a cup of kindness yet
For the sake of auld lang syne.

Let's have a drink or maybe two
Or maybe three or four
Or five or six or seven or eight
Or maybe even more.

For auld lang syne, my dear,
For auld lang syne
We'll take a cup of kindness yet
For the sake of auld lang syne.

When it gets to closing time
And if you still want more
I know a pub in Inverness
That never shuts ist door.

For auld lang syne, my dear,
For auld lang syne
We'll take a cup of kindness yet
For the sake of auld lang syne.

For auld lang syne, my dear,
For auld lang syne
We'll take a cup of kindness yet
For the sake of auld lang syne.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
ΣΥΝΕΧΕΙΑ στην ανάρτηση Νο 1441
--------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου