Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

1829-(Γ' ΜΕΡΟΣ) a whiter shade of pale

--------------------------------------------
Γ' ΜΕΡΟΣ
--------------------------------------------
Το Α' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1827
Το Β' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1828
Το Δ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1830
Το Ε' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1831
Το ΣΤ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1832
Το Ζ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1833
Το Η' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1834
Το Θ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1835
Το Ι' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1836 
Το ΙΑ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1837
Το ΙΒ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1838
Το ΙΓ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1839
Το ΙΔ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1840
Το ΙΕ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1841
Το ΙΣΤ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1842 
Το ΙΖ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1843
Το ΙΗ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1844
Το ΙΘ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1845 
Το Κ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1846 
Το ΚΑ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1847 
Το ΚΒ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1848 
Το ΚΓ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1849
Το ΚΔ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1850 
Το ΚΕ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1851 
Το ΚΣΤ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1852 
Το ΚZ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1853 
Το ΚH' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1854 
Το ΚΘ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1855 
Το Λ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1856 
Το ΛΑ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1857
Το ΛΒ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1858
Το ΛΓ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1859
Το ΛΔ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1860
Το ΛΕ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1861   
Το ΛΣΤ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1862
Το ΛΖ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1863    
Το ΛΗ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1864 
Το ΛΘ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1865  
Το Μ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1866
Το ΜΑ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1867
Το ΜΒ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1868 
--------------------------------------------
ΣΥΝΕΧΕΙΑ από την ανάρτηση Νο 1828
από https://www.youtube.com/watch?v=VktuPxfE5aM
από https://www.youtube.com/watch?v=pSh6dWu9TRY
από https://www.youtube.com/watch?v=fBA5AtR0HNo
από https://www.youtube.com/watch?v=uaRV8T6kPMw
από https://www.youtube.com/watch?v=1mKioPHXDzg
από https://www.youtube.com/watch?v=avVZBlo-5q8
από https://www.youtube.com/watch?v=SoEeuC0GtGc
από https://www.youtube.com/watch?v=szrxroZd6rY
από https://www.youtube.com/watch?v=yJAI89FUQ9c
από https://www.youtube.com/watch?v=z0vCwGUZe1I
από https://www.youtube.com/watch?v=5My1q3LY75U
από https://www.youtube.com/watch?v=2puubv2e0L4
από https://www.youtube.com/watch?v=diGV2QTYsFA
από https://www.youtube.com/watch?v=fiEOB2O8eMs
από https://www.youtube.com/watch?v=CQq4-D-S9jE
από https://www.youtube.com/watch?v=fAZw3-QYfww
από https://www.youtube.com/watch?v=suvgPrDWIiI
από https://www.youtube.com/watch?v=7nCyYW-4TVQ
από https://www.youtube.com/watch?v=WG_FPLjXIfA
από https://www.youtube.com/watch?v=32-aW5a9puU
από https://www.youtube.com/watch?v=Lt6rZB2Coac
από https://www.youtube.com/watch?v=vfclajhhQhM
από https://www.youtube.com/watch?v=1Qtgu8T9iz8
από https://www.youtube.com/watch?v=wY3a78CJCc4
από https://www.youtube.com/watch?v=1c5gyQnCzXU
από https://www.youtube.com/watch?v=1XJDKOrPNyY
από https://www.youtube.com/watch?v=2cI-CXSn3OM
από https://www.youtube.com/watch?v=XHNMSVubjkk
από https://www.youtube.com/watch?v=d8zdPiVanRE
από https://www.youtube.com/watch?v=4tHQH4-Soq4
από https://www.youtube.com/watch?v=OLqOJW8JPoM
από https://www.youtube.com/watch?v=lJn_Phq5qgU
από https://www.youtube.com/watch?v=E7tmqkxnDSw
από https://www.youtube.com/watch?v=W15suoh4xw0
από https://www.youtube.com/watch?v=QQvlTuPLqOg
από https://www.youtube.com/watch?v=mXIFEt70iow
από https://www.youtube.com/watch?v=wq334petA8c
από https://www.youtube.com/watch?v=agYzrtyFGak
από https://www.youtube.com/watch?v=ayCLDucoBxI
από https://www.youtube.com/watch?v=yQtWa17pgrg
από https://www.youtube.com/watch?v=8B1yPLoBbzI
από https://www.youtube.com/watch?v=JTmVVlRacWE
από https://www.youtube.com/watch?v=EBtxigEOGfc
από https://www.youtube.com/watch?v=vGjUDQqhNPs
από https://www.youtube.com/watch?v=QB687tMKTs8
από https://www.youtube.com/watch?v=j7NMi-7A7-c
από https://www.youtube.com/watch?v=AZhLWASXDAU
από https://www.youtube.com/watch?v=zU0SBscBHFA
από https://www.youtube.com/watch?v=VUqViBqOebY
από https://www.youtube.com/watch?v=oYuSmes7_vU

Procol Harum
A Whiter Shade Of Pale 
Μουσική - Στίχοι: Gary Brooker-Keith Reid-Matthew Fisher 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Into the Flood 10 July 2014 @ Ottawa RBC Bluesfest 
Lee Hayes Vox with Procol Harum and NACO
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels across the floor
I was feeling kind of seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, there is no reason
And the truth is plain to see.
But I wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might have just as well 've been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, I'm home on shore leave,
Though in truth we were at sea
So I took her by the looking glass
And forced her to agree
Saying, you must be the mermaid
Who took Neptune for a ride.
But she smiled at me so sadly
That my anger straightway died

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

If music be the food of love
Then laughter is its queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
July 2010, Keitelejazz, Äänekoski, Finland 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Helsinki Culture House October 8, 2013
Gary forgetting the lyrics at the beginning.....
--------------------------------------------
--------------------------------------------
in Cirkus Arena, Stockholm 2013-10-07.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Gothenburg, Lisebergshallen, Oct 6, 2013.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
mit deutschen Untertiteln 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
2013 Wuppertal DE
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Live Vejle 12.03.2013
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels across the floor
I was feeling kind of seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, there is no reason
And the truth is plain to see.
But I wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might have just as well 've been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, I'm home on shore leave,
Though in truth we were at sea
So I took her by the looking glass
And forced her to agree
Saying, you must be the mermaid
Who took Neptune for a ride.
But she smiled at me so sadly
That my anger straightway died

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

If music be the food of love
Then laughter is its queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Wuppertal, 6 april 2013.
Live with orchestra and choir.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Footage from 1967 of the first Procol Harum line-up. This promotional film was restored and upgraded by Henry Scott-Irvine in 2008. included in the 2015 remastered & expanded 'Procol Harum' album via Esoteric Recordings/Cherry Red Records

Henry Scott-Irvine is the writer of the band's biography 'The Ghosts Of A Whiter Shade of Pale'.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Footage from 1967 of the first Procol Harum line-up. This promotional film was restored and upgraded by Henry Scott-Irvine in 2008. included in the 2015 remastered & expanded 'Procol Harum' album via Esoteric Recordings/Cherry Red Records

Henry Scott-Irvine is the writer of the band's biography 'The Ghosts Of A Whiter Shade of Pale'.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(Story Behind)
Top 2000 a gogo 2014 (NTRHolland)

Procol Harum are an English rock band formed in 1967. They contributed to the development of progressive rock, and by extension, symphonic rock. Their best-known recording is their 1967 hit single "A Whiter Shade of Pale", which is considered a classic of popular music and is one of the few singles to have sold over 10 million copies Although noted for its baroque and classical influence, Procol Harum's music also embraces the blues, R&B and soul.
In October 2012, the band was nominated for induction into the Rock and Roll Hall of Fame, but were unsuccessful.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1967
--------------------------------------------
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels across the floor
I was feeling kind of seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, there is no reason
And the truth is plain to see.
But I wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might have just as well 've been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, I'm home on shore leave,
Though in truth we were at sea
So I took her by the looking glass
And forced her to agree
Saying, you must be the mermaid
Who took Neptune for a ride.
But she smiled at me so sadly
That my anger straightway died

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

If music be the food of love
Then laughter is its queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Dim Dam Dom variétés: émission du 11 juin 1967
Le groupe PROCOL HARUM, composé de deux guitaristes, un pianiste, un organiste et un batteur, interprète"A whiter shade of pale". Le chanteur, qui s'accompagne au piano, est Gary BROOKER.

Images d'archive INA
Institut National de l'Audiovisuel
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(Live 2004) 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
......WHEN A MAN LOVES A WOMAN & a whiter shade of pale
Live in Haarlem, 18 november 2007
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Live at Fillmore East April 1969 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(Live At The Union Chapel)
--------------------------------------------
We skipped the light Fandango
Turned cartwheels 'cross the floor
I was feeling kind of seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray

And so it was that later
As the Miller told his tale
That her face, at first just ghostly
Turned a whiter shade of pale

She said there is no reason
And the truth is plain to see
But I wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might just as well've been closed

And so it was that later
As the Miller told his tale
That her face, at first just ghostly
Turned a whiter shade of pale

And so it was
--------------------------------------------
--------------------------------------------
LIVE @ London Dominion Theatre with BBC Concert Orchestra
on Monday 24th November 2014 for BBC's 'Friday Night is Music Night'.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Gary Brooker recalled the writing of the music in an interview with Uncut magazine February 2008: "I'd been listening to a lot of classical music, and jazz. Having played rock and R&B for years, my vistas had opened up. When I met Keith, seeing his words, I thought, 'I'd like to write something to that.' They weren't obvious, but that doesn't matter. You don't have to know what he means, as long as you communicate an atmosphere. 'A Whiter Shade Of Pale' seemed to be about two people, a relationship even. It's a memory. There was a leaving, and a sadness about it. To get the soul of those lyrics across vocally, to make people feel that, was quite an accomplishment.

I remember the day it arrived: four very long stanzas, I thought, 'Here's something.' I happened to be at the piano when I read them, already playing a musical idea. It fitted the lyrics within a couple of hours. Things can be gifted. If you trace the chordal element, it does a bar or two of Bach's 'Air on a G String' before it veers off. That spark was all it took. I wasn't consciously combining rock with classical, it's just that Bach's music was in me. Annie Lennox covered this in 1995. It is on her album Medusa, and hit #16 in the UK. Willie Nelson also covered this.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
& Delaware Symphony Orchestra 12/4/10 The Grand Opera House 
for the 34th Grand Gala at the Grand Opera House in Wilmington, Delaware.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels across the floor
I was feeling kind of seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, there is no reason
And the truth is plain to see.
But I wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might have just as well 've been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, I'm home on shore leave,
Though in truth we were at sea
So I took her by the looking glass
And forced her to agree
Saying, you must be the mermaid
Who took Neptune for a ride.
But she smiled at me so sadly
That my anger straightway died

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

If music be the food of love
Then laughter is its queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
"A Whiter Shade of Pale" is the debut single by the English rock band Procol Harum, released May 12, 1967. The record reached #1 on the UK Singles Chart on June 8, 1967, and stayed there for six weeks. Without much promotion, it reached #5 on the US charts. One of the anthems of the 1967 Summer of Love, it is one of fewer than 30 singles to have sold over 10 million copies worldwide

With its haunting Bach-derived instrumental melody, soulful vocals, and unusual lyrics—by the song's co-authors Gary Brooker, Keith Reid, and organist Matthew Fisher — "A Whiter Shade of Pale" reached #1 in several countries when released in 1967. In the years since, it has become an enduring classic. It was the most played song in the last 75 years in public places in the UK (as of 2009), and the United Kingdom performing rights group Phonographic Performance Limited in 2004 recognized it as the most-played record by British broadcasting of the past 70 years. Also in 2004, Rolling Stone placed "A Whiter Shade of Pale" #57 on its list of the 500 Greatest Songs of All Time.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Faixa 14 da Coletânea "Músicas Inesquecìveis Vol. 6" lançada em 1977
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels 'cross the floor
I was feeling kinda seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
And the waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, "There is no reason
And the truth is plain to see."
But I wandered through my playing cards
And they would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open wide
They might have just as well been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, "I'm here on a shore leave,"
Though we were miles at sea.
I pointed out this detail
And forced her to agree,
Saying, "You must be the mermaid
Who took King Neptune for a ride."
And she smiled at me so sweetly
That my anger straightway died.

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

If music be the food of love
Then laughter is it's queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels 'cross the floor
I was feeling kinda seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
And the waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, "There is no reason
And the truth is plain to see."
But I wandered through my playing cards
And they would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open wide
They might have just as well been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, "I'm here on a shore leave,"
Though we were miles at sea.
I pointed out this detail
And forced her to agree,
Saying, "You must be the mermaid
Who took King Neptune for a ride."
And she smiled at me so sweetly
That my anger straightway died.

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

If music be the food of love
Then laughter is it's queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1967 hit single.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels across the floor
I was feeling kind of seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, there is no reason
And the truth is plain to see.
But I wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might have just as well 've been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, I'm home on shore leave,
Though in truth we were at sea
So I took her by the looking glass
And forced her to agree
Saying, you must be the mermaid
Who took Neptune for a ride.
But she smiled at me so sadly
That my anger straightway died

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

If music be the food of love
Then laughter is its queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels cross the floor
I was feeling kinda seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale
She said, there is no reason
And the truth is plain to see.
But I wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might have just as wellve been closed
She said, Im home on shore leave,
Though in truth we were at sea
So I took her by the looking glass
And forced her to agree
Saying, you must be the mermaid
Who took neptune for a ride.
But she smiled at me so sadly
That my anger straightway died

If music be the food of love
Then laughter is its queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Selected 50 Over World Wide Picture Sleeves!
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
turned cartwheels 'cross the floor
I was feeling kinda seasick
but the crowd called out for more
The room was humming harder
as the ceiling flew away
When we called out for another drink
the waiter brought a tray

And so it was that later
as the miller told his tale
that her face, at first just ghostly,
turned a whiter shade of pale

She said, 'There is no reason
and the truth is plain to see.'
But I wandered through my playing cards
and would not let her be
one of sixteen vestal virgins
who were leaving for the coast
and although my eyes were open
they might have just as well 've been closed

And so it was that later
as the miller told his tale
that her face, at first just ghostly,
turned a whiter shade of pale
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Debut 6/24/1967 and peaked at #5 on the Billboard Hot 100 Chart.
Unusual 12 inch 45 RPM vinyl record of this great tune!
This is the original true mono mix.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
CD: From Live at the Union Chapel
Ano: 1967
--------------------------------------------
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels across the floor
I was feeling kind of seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, there is no reason
And the truth is plain to see.
But I wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might have just as well 've been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, I'm home on shore leave,
Though in truth we were at sea
So I took her by the looking glass
And forced her to agree
Saying, you must be the mermaid
Who took Neptune for a ride.
But she smiled at me so sadly
That my anger straightway died

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

If music be the food of love
Then laughter is its queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1967
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Tele Ricordi (La TiVù che non c'è più)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels across the floor
I was feeling kind of seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, there is no reason
And the truth is plain to see.
But I wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might have just as well 've been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, I'm home on shore leave,
Though in truth we were at sea
So I took her by the looking glass
And forced her to agree
Saying, you must be the mermaid
Who took Neptune for a ride.
But she smiled at me so sadly
That my anger straightway died

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

If music be the food of love
Then laughter is its queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
...καί άλλες εκτελέσεις
Procol Harum - Gary Brooker
A Whiter Shade Of Pale 
Μουσική - Στίχοι: Gary Brooker-Keith Reid-Matthew Fisher 
--------------------------------------------
ΣΥΝΕΧΕΙΑ στην ανάρτηση Νο 1830 
--------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου