Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

1828-(Β' ΜΕΡΟΣ) a whiter shade of pale

--------------------------------------------
Β' ΜΕΡΟΣ
--------------------------------------------
Το Α' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1827
Το Γ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1829
Το Δ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1830
Το Ε' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1831
Το ΣΤ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1832
Το Ζ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1833
Το Η' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1834
Το Θ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1835
Το Ι' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1836 
Το ΙΑ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1837
Το ΙΒ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1838
Το ΙΓ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1839
Το ΙΔ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1840
Το ΙΕ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1841
Το ΙΣΤ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1842 
Το ΙΖ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1843
Το ΙΗ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1844
Το ΙΘ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1845 
Το Κ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1846 
Το ΚΑ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1847 
Το ΚΒ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1848 
Το ΚΓ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1849
Το ΚΔ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1850 
Το ΚΕ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1851 
Το ΚΣΤ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1852 
Το ΚZ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1853 
Το ΚH' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1854 
Το ΚΘ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1855 
Το Λ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1856 
Το ΛΑ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1857
Το ΛΒ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1858
Το ΛΓ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1859 
Το ΛΔ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1860
Το ΛΕ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1861   
Το ΛΣΤ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1862
Το ΛΖ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1863    
Το ΛΗ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1864 
Το ΛΘ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1865 
Το Μ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1866
Το ΜΑ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1867
Το ΜΒ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1868 
-------------------------------------------
ΣΥΝΕΧΕΙΑ από την ανάρτηση Νο 1827
από https://www.youtube.com/watch?v=FrWdnkBqMjA
από https://www.youtube.com/watch?v=dpOysFTS9Xk
από https://www.youtube.com/watch?v=hlWfWlOIqJ4
από https://www.youtube.com/watch?v=9GLBFBgNmeo
από https://www.youtube.com/watch?v=0wxw8hq8mDs
από https://www.youtube.com/watch?v=UOa2aN2i93I
από https://www.youtube.com/watch?v=EXL5BD39hck
από https://www.youtube.com/watch?v=xj7Og27VyeI
από https://www.youtube.com/watch?v=JzoHxIcv4K4
από https://www.youtube.com/watch?v=APAWuVijzuk
από https://www.youtube.com/watch?v=RUUrYirzsUY
από https://www.youtube.com/watch?v=UumQYhFgHew
από https://www.youtube.com/watch?v=hFhlvvRsZww
από https://www.youtube.com/watch?v=EIWrEsBBZ0A
από https://www.youtube.com/watch?v=UoYXNe7tB5U
από https://www.youtube.com/watch?v=L4PVy-BIdUs
από https://www.youtube.com/watch?v=flU4dQjReb4
από https://www.youtube.com/watch?v=qsdNhxzCTZQ
από https://www.youtube.com/watch?v=HsCaqZws2wU
από https://www.youtube.com/watch?v=5gsFwh4BDeg
από https://www.youtube.com/watch?v=6UCc9rxR6rM
από https://www.youtube.com/watch?v=msXV3MvU1Y4
από https://www.youtube.com/watch?v=1Q_IDCmF8PM
από https://www.youtube.com/watch?v=7BGsLV2YHe0
από https://www.youtube.com/watch?v=Q2Y0mV5VQ9o
από https://www.youtube.com/watch?v=tJZlZ9GsriU
από https://www.youtube.com/watch?v=_ELVf-wVp10
από https://www.youtube.com/watch?v=9ZyGFXzMxc0
από https://www.youtube.com/watch?v=2Eo2xEcdvFc
από https://www.youtube.com/watch?v=X_ROhp3hQrk
από https://www.youtube.com/watch?v=qhbWjBXTWhQ
από https://www.youtube.com/watch?v=FJsS20Gu1kg
από https://www.youtube.com/watch?v=64FZmFJo89k
από https://www.youtube.com/watch?v=l9fs9-kHxz0
από https://www.youtube.com/watch?v=8kJyQb3TqFk
από https://www.youtube.com/watch?v=OPRhRMhiNSI
από https://www.youtube.com/watch?v=hbE56AHcTgs
από https://www.youtube.com/watch?v=HUWNgQ0-IwM
από https://www.youtube.com/watch?v=lrj04CZWejw
από https://www.youtube.com/watch?v=TlvL8Gqi50M
από https://www.youtube.com/watch?v=aTWP0WYbxqo
από https://www.youtube.com/watch?v=7fESASPVRMo
από https://www.youtube.com/watch?v=Bif51LknZkk
από https://www.youtube.com/watch?v=CiWmh1jtdW8
από https://www.youtube.com/watch?v=UCnfTGXnqrk
από https://www.youtube.com/watch?v=PovS4_CFCok
από https://www.youtube.com/watch?v=muZAx0QiPQw
από https://www.youtube.com/watch?v=qFCvVwNS_04
από https://www.youtube.com/watch?v=jqVWcH94oB8
από https://www.youtube.com/watch?v=0mF5VDerH6g

Procol Harum
A Whiter Shade Of Pale 
Μουσική - Στίχοι: Gary Brooker-Keith Reid-Matthew Fisher 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels across the floor
I was feeling kind of seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, there is no reason
And the truth is plain to see.
But I wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might have just as well 've been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, I'm home on shore leave,
Though in truth we were at sea
So I took her by the looking glass
And forced her to agree
Saying, you must be the mermaid
Who took Neptune for a ride.
But she smiled at me so sadly
That my anger straightway died

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

If music be the food of love
Then laughter is its queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
on 'Top of the Pops' 1967 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels across the floor
I was feeling kind of seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, there is no reason
And the truth is plain to see.
But I wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might have just as well 've been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, I'm home on shore leave,
Though in truth we were at sea
So I took her by the looking glass
And forced her to agree
Saying, you must be the mermaid
Who took Neptune for a ride.
But she smiled at me so sadly
That my anger straightway died

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

If music be the food of love
Then laughter is its queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Direção: Luiz Fernando Carvalho
"Afinal, o que querem as mulheres?"
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(Continuação)
Ela disse: estou em casa na Costa
Embora na verdade estejamos no mar
Então eu a peguei olhando do espelho
E a forcei a concordar
Dizendo: Você deve ser a sereia
Que levou Netuno para um passeio
Mas ela sorriu para mim tão tristemente
Que minha raiva passou imediatamente.
Se a música pode ser o alimento do amor
Então o riso é sua rainha
E da mesma forma, se atrás é na frente,
Então a sujeira na verdade está limpa
Minha boca até então feito um papelão
Parecia escorrer através da minha cabeça
Então de imediato nós mergulhamos rapidamente
E atacamos o leito do oceano.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels 'cross the floor
I was feeling kinda seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly
Turned a whiter shade of pale

She said, 'there is no reason
And the truth is plain to see
But I wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might have just as well've been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly
Turned a whiter shade of pale
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1967
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels 'cross the floor
I was feeling kinda seasick
But the crowd called out for more

The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly
Turned a whiter shade of pale

She said, 'there is no reason
And the truth is plain to see
But I wandered through my playing cards
And would not let her be

One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might have just as well 've been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly
Turned a whiter shade of pale

She said, I'm home on shore leave,
Though in truth we were at sea
So I took her by the looking glass
And forced her to agree

Saying, you must be the mermaid
Who took Neptune for a ride.
But she smiled at me so sadly
That my anger straightway died

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly
Turned a whiter shade of pale

If music be the food of love
Then laughter is its queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean

My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly
Turned a whiter shade of pale

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly
Turned a whiter shade of pale
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(Live)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
com a Danish National Concert Orchestra e coro em Ledreborg Castle, Dinamarca em agosto de 2006
--------------------------------------------
A Whiter Shade of Pale
We skipped the light fandango
Turned cartwheels 'cross the floor
I was feeling kinda seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, 'there is no reason
And the truth is plain to see.'
But i wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might have just as well've been closed

She said, 'i'm home on shore leave,'
Though in truth we were at sea
So i took her by the looking glass
And forced her to agree
Saying, 'you must be the mermaid
Who took neptune for a ride.'
But she smiled at me so sadly
That my anger straightway died

If music be the food of love
Then laughter is its queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed
--------------------------------------------
--------------------------------------------
"A Whiter Shade of Pale" is the debut song by the British band Procol Harum, released 12 May 1967. The single reached number one in the UK Singles Chart on 8 June 1967, and stayed there for six weeks. Without much promotion, it reached #5 on the US charts, as well. It is one of the fewer than 30 all-time singles to have sold 10 million (or more) copies worldwide.[citation needed]

With its haunting Bach-flavoured instrumental melody, soulful vocals, and unusual lyrics—by the song's co-authors Gary Brooker, Keith Reid, and Matthew Fisher-- "A Whiter Shade of Pale" reached #1 in several countries when released in 1967. In the years since, it has become an enduring classic. It was the most played song in the last 75 years in public places in the UK (as of 2009), and the United Kingdom performing rights group Phonographic Performance Limited in 2004 recognised it as the most-played record by British broadcasting of the past 70 years. Also in 2004, Rolling Stone placed "A Whiter Shade of Pale" #57 on its list of the 500 Greatest Songs of All Time.

More than 1000 recorded cover versions by other artists are known. The song has been included in many music compilations over the decades and has also been used in the soundtracks of numerous films, including The Big Chill, Purple Haze, Breaking the Waves, The Boat That Rocked and notably in Martin Scorsese's segment of New York Stories. Cover versions of the song have also been featured in many films, for example by King Curtis in Withnail and I and by Annie Lennox in The Net.

The original writing credits were for Brooker and Reid only. On 30 July 2009, Matthew Fisher won co-writing credit for the music in a unanimous ruling from the Law Lords.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1967
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1967
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(extended)
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels across the floor
I was feeling kind of seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, there is no reason
And the truth is plain to see.
But I wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might have just as well 've been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, I'm home on shore leave,
Though in truth we were at sea
So I took her by the looking glass
And forced her to agree
Saying, you must be the mermaid
Who took Neptune for a ride.
But she smiled at me so sadly
That my anger straightway died

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

If music be the food of love
Then laughter is its queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale
--------------------------------------------
--------------------------------------------
27-1-1992
(Live in Nuremberg 1992, featuring the "Shakespeare" verse)
Extended version of Procol Harum's famous single, featuring the seldom played fourth verse.
Performed only a few months after the reforming of the band, Whitehorn still improvised a lot more than he does now on this song.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
A longer stereo synch version also mixed in DCS.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
If this band had only done this song would have been worth. A Whiter Shade Of Pale swept the planet in 1967. The enigmatic letter, the interpretation of Gary Broker, and especially the organ solo direct descendant of Bach, the song became one of the most played in the year of its release (and subsequent years, as the song is always present in tracks films and radio flash-back) is among the hundred best songs of all time and is the most played song of the last 75 years in England.

This version is known as "stereo version" is totally different from the original, excellent quality sound and amazing detail
--------------------------------------------
--------------------------------------------
STEREO from a 1967 Deram recording
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(Take 2 Stereo) 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
stereo edit (phaser) 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels across the floor
I was feeling kind of seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, there is no reason
And the truth is plain to see.
But I wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might have just as well 've been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, I'm home on shore leave,
Though in truth we were at sea
So I took her by the looking glass
And forced her to agree
Saying, you must be the mermaid
Who took Neptune for a ride.
But she smiled at me so sadly
That my anger straightway died

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

If music be the food of love
Then laughter is its queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale
--------------------------------------------
--------------------------------------------
This stereo version has been recorded prior to the well-known mono single version. It has been taken from a 4 tracks master, mixed and mastered by Tony Moulton in 1997 and for the first time available in the 3 CD "30th Anniversary Anthology" in 1997.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(LIVE IN DENMARK) - (2006)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(Stereo - Hit single version)
Here is a "stereo" version of Procol Harum's 1967 classic hit "A Whiter Shade Of Pale". The original multi-track masters of this this song have been lost, so a true stereo mix cannot be done. This is a mock stereo mix released in 2004 on a CD compilation called "Dick Bartley Presents: Classic Oldies 1965-1969" on Epic Records. To date, this is the cleanest sounding "stereo" mix.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
This stereo version of "A Whiter Shade of Pale" was recorded before the hit mono 45 version. It comes from a 4 track master tape, remastered by Tom Moulton on the 3-CD "30th Anniversary Anthology" which was released in 1997 . It has been synced up with Procol Harum's 1967 Scopitone.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
hifistereo
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels across the floor
I was feeling kind of seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, there is no reason
And the truth is plain to see.
But I wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might have just as well 've been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, I'm home on shore leave,
Though in truth we were at sea
So I took her by the looking glass
And forced her to agree
Saying, you must be the mermaid
Who took Neptune for a ride.
But she smiled at me so sadly
That my anger straightway died

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

If music be the food of love
Then laughter is its queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
scopitone HD stereo 1968 audio wide screen video
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels across the floor
I was feeling kind of seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, there is no reason
And the truth is plain to see.
But I wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might have just as well 've been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, I'm home on shore leave,
Though in truth we were at sea
So I took her by the looking glass
And forced her to agree
Saying, you must be the mermaid
Who took Neptune for a ride.
But she smiled at me so sadly
That my anger straightway died

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

If music be the food of love
Then laughter is its queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
[HQ Pseudo-Stereo] 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
"A Whiter Shade of Pale" is the debut single by the English rock band Procol Harum, released 12 May 1967. The record reached number one in the UK Singles Chart on 8 June 1967, and stayed there for six weeks.Without much promotion, it reached No. 5 on the US charts
--------------------------------------------
--------------------------------------------
RAI - Italy
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(Music-hall de France à Provins, 1967)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(Midem Festival, Cannes 1968)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1967, From an old VHS tape.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1967
Paroles françaises ( sous-titres )
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1967
From the 1972 album, "The Best Of Procol Harum" on A&M SP-4401 LP record. 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1967
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels across the floor
I was feeling kind of seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, there is no reason
And the truth is plain to see.
But I wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might have just as well 've been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, I'm home on shore leave,
Though in truth we were at sea
So I took her by the looking glass
And forced her to agree
Saying, you must be the mermaid
Who took Neptune for a ride.
But she smiled at me so sadly
That my anger straightway died

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

If music be the food of love
Then laughter is its queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1967
--------------------------------------------
--------------------------------------------
45rpm single, on Deram 1967 mono
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(sous-titré en français) 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
with the National Arts Centre Orchestra and Lee Hayes Choral Choir at Ottawa Bluesfest 2014
--------------------------------------------
--------------------------------------------
@ Ottawa RBC Bluesfest July 2014 
Lee Hayes Vox with Procol Harum and NACO
--------------------------------------------
--------------------------------------------
at the Ottawa Blues Fest with the NAC orchestra, 2014.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Grand Hotel in a live performance by Procol Harum with The NAC Orchestra and The Lee Hayes VOX Choir.
Recorded 07/10/2014 on The Bell Main Stage at The RCB Ottawa Bluesfest in Ottawa, Ontario, Canada.
--------------------------------------------
We skipped the light fandango
Turned cartwheels across the floor
I was feeling kind of seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, there is no reason
And the truth is plain to see.
But I wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might have just as well 've been closed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

She said, I'm home on shore leave,
Though in truth we were at sea
So I took her by the looking glass
And forced her to agree
Saying, you must be the mermaid
Who took Neptune for a ride.
But she smiled at me so sadly
That my anger straightway died

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale

If music be the food of love
Then laughter is its queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed

And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly,
Turned a whiter shade of pale 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
...καί άλλες εκτελέσεις
Procol Harum - Gary Brooker
A Whiter Shade Of Pale 
Μουσική - Στίχοι: Gary Brooker-Keith Reid-Matthew Fisher 
--------------------------------------------
ΣΥΝΕΧΕΙΑ στην ανάρτηση Νο 1829 
--------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου