Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

1433-(Α' ΜΕΡΟΣ) Try to remember

Α' ΜΕΡΟΣ
--------------------------------------------
Το Β' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1434
Το Γ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1435
Το Δ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1436 
Το Ε' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1437 
Το ΣΤ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1438 
--------------------------------------------
ΑΞΙΟπερίεργο?
Μόνο η ΝΑΝΑ ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ συνεχώς και ...ίσως κάποιες φορές ο ΧΑΡΡΥ ΜΠΕΛΑΦΟΝΤΕ, στις εκτελέσεις τους έχουν προσθέσει την λέξη "THE"......
"...When grass was green and grain was yellow..."
"...When grass was green and THE grain was yellow... ..."
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=TZni3VJUdDY
από https://www.youtube.com/watch?v=LFGRjavz2-k
από https://www.youtube.com/watch?v=TZni3VJUdDY
από https://www.youtube.com/watch?v=E-9w0OMp3CI
από https://www.youtube.com/watch?v=LAQoNmu_9j0
από https://www.youtube.com/watch?v=o3WOfnfahoY

Harry Belafonte & Nana Mouskouri
Try to remember
Μουσική: Harvey Schmidt, Στίχοι: Tom Jones
--------------------------------------------
 --------------------------------------------
Try to remember the kind of September
When life was slow and oh, so mellow.
Try to remember the kind of September
When grass was green and grain was yellow.
Try to remember the kind of September
When you were a tender and callow fellow.
Try to remember, and if you remember,
Then follow.

Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.

Try to remember when life was so tender
That no one wept except the willow.
Try to remember when life was so tender
That dreams were kept beside your pillow.
Try to remember when life was so tender
That love was an ember about to billow.
Try to remember, and if you remember,
Then follow.

Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.

Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.

Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.

Deep in December, it's nice to remember,
Although you know the snow will follow.
Deep in December, it's nice to remember,
Without a hurt the heart is hollow.
Deep in December, it's nice to remember,
The fire of September that made us mellow.
Deep in December, our hearts should remember
And follow. 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1979
--------------------------------------------
--------------------------------------------
N° 1 à Nana Du 06 10 1979
--------------------------------------------
--------------------------------------------
ZDF
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Live
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=AwTlZts1Fqs

Harry Belafonte & Nana Mouskouri
Try to remember | Au Coeur de Septembre (English & French)
Μουσική: Harvey Schmidt, Στίχοι: Tom Jones, Γαλλικοί Στίχοι: Eddy Marnay
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Try to remember the kind of September
When life was slow and oh, so mellow.
Try to remember the kind of September
When grass was green and grain was yellow.
Try to remember the kind of September
When you were a tender and callow fellow.
Try to remember, and if you remember,
Then follow.

Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.

Try to remember when life was so tender
That no one wept except the willow.
Try to remember when life was so tender
That dreams were kept beside your pillow.
Try to remember when life was so tender
That love was an ember about to billow.
Try to remember, and if you remember,
Then follow.

Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.

Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.

Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.

Deep in December, it's nice to remember,
Although you know the snow will follow.
Deep in December, it's nice to remember,
Without a hurt the heart is hollow.
Deep in December, it's nice to remember,
The fire of September that made us mellow.
Deep in December, our hearts should remember
And follow. 
--------------------------------------------
Seule dans ma chambre
Au cœur de septembre
Entre la pluie
Et l´hirondelle
Seule dans ma chambre
Au cœur de septembre
Quand vient la nuit
Je me rappelle
Seule dans ma chambre
Nous vivions ensemble
D´un cœur nouveau
Des amours nouvelles
Seule dans ma chambre
La vie était tendre
Et belle, belle, belle.

Ciel de septembre
Plus gris que bleu
Tu te rappelles
L´arbre qui tremble
Au vent de septembre
Et la prairie
Un peu moins verte
Tant de septembre
Au cœur de ma chambre
Ont passé depuis
Si tu te rappelles
Chaque septembre
Ma vie est plus tendre
Plus belle, belle, belle.

J´aime septembre
Et j´aime t´attendre
A l´ombre bleue
Des feuilles blondes
J´aime septembre
Quand tu viens me rendre
Les jours plus courts
Les nuits plus longues
Je vois descendre
De l´or et de l´ambre
Au fond de tes yeux
Que l´amour inonde
J´aime septembre
Le temps le plus tendre
Du monde, monde, monde.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=zvB_K_tJ8gU
από https://www.youtube.com/watch?v=VbTLTJXv8TA

Harry Belafonte & Nana Mouskouri
Au Coeur de Septembre | Try to remember (French & English)
Μουσική: Harvey Schmidt, Στίχοι: Tom Jones, Γαλλικοί Στίχοι: Eddy Marnay
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Seule dans ma chambre
Au cœur de septembre
Entre la pluie
Et l´hirondelle
Seule dans ma chambre
Au cœur de septembre
Quand vient la nuit
Je me rappelle
Seule dans ma chambre
Nous vivions ensemble
D´un cœur nouveau
Des amours nouvelles
Seule dans ma chambre
La vie était tendre
Et belle, belle, belle.

Ciel de septembre
Plus gris que bleu
Tu te rappelles
L´arbre qui tremble
Au vent de septembre
Et la prairie
Un peu moins verte
Tant de septembre
Au cœur de ma chambre
Ont passé depuis
Si tu te rappelles
Chaque septembre
Ma vie est plus tendre
Plus belle, belle, belle.

J´aime septembre
Et j´aime t´attendre
A l´ombre bleue
Des feuilles blondes
J´aime septembre
Quand tu viens me rendre
Les jours plus courts
Les nuits plus longues
Je vois descendre
De l´or et de l´ambre
Au fond de tes yeux
Que l´amour inonde
J´aime septembre
Le temps le plus tendre
Du monde, monde, monde.
--------------------------------------------
Try to remember the kind of September
When life was slow and oh, so mellow.
Try to remember the kind of September
When grass was green and grain was yellow.
Try to remember the kind of September
When you were a tender and callow fellow.
Try to remember, and if you remember,
Then follow.

Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.

Try to remember when life was so tender
That no one wept except the willow.
Try to remember when life was so tender
That dreams were kept beside your pillow.
Try to remember when life was so tender
That love was an ember about to billow.
Try to remember, and if you remember,
Then follow.

Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.

Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.

Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.

Deep in December, it's nice to remember,
Although you know the snow will follow.
Deep in December, it's nice to remember,
Without a hurt the heart is hollow.
Deep in December, it's nice to remember,
The fire of September that made us mellow.
Deep in December, our hearts should remember
And follow. 

--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=iqxQj9DwmEE
από https://www.youtube.com/watch?v=PMD5p8Q2joI

NANA MOUSKOURI & HARRY BELAFONTE
1 - NANA MOUSKOURI - Au coeur de septembre (franceza)
2 - NANA MOUSKOURI - Try To Remember (engleza)
3 - duet: NANA MOUSKOURI & HARRY BELAFONTE - TRY TO REMEMBER
     (French & English)
Μουσική: Harvey Schmidt, Στίχοι: Tom Jones, Γαλλικοί Στίχοι: Eddy Marnay
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Seule dans ma chambre
Au cœur de septembre
Entre la pluie
Et l´hirondelle
Seule dans ma chambre
Au cœur de septembre
Quand vient la nuit
Je me rappelle
Seule dans ma chambre
Nous vivions ensemble
D´un cœur nouveau
Des amours nouvelles
Seule dans ma chambre
La vie était tendre
Et belle, belle, belle.

Ciel de septembre
Plus gris que bleu
Tu te rappelles
L´arbre qui tremble
Au vent de septembre
Et la prairie
Un peu moins verte
Tant de septembre
Au cœur de ma chambre
Ont passé depuis
Si tu te rappelles
Chaque septembre
Ma vie est plus tendre
Plus belle, belle, belle.

J´aime septembre
Et j´aime t´attendre
A l´ombre bleue
Des feuilles blondes
J´aime septembre
Quand tu viens me rendre
Les jours plus courts
Les nuits plus longues
Je vois descendre
De l´or et de l´ambre
Au fond de tes yeux
Que l´amour inonde
J´aime septembre
Le temps le plus tendre
Du monde, monde, monde.
--------------------------------------------
Try to remember the kind of September
When life was slow and oh, so mellow.
Try to remember the kind of September
When grass was green and grain was yellow.
Try to remember the kind of September
When you were a tender and callow fellow.
Try to remember, and if you remember,
Then follow.

Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.

Try to remember when life was so tender
That no one wept except the willow.
Try to remember when life was so tender
That dreams were kept beside your pillow.
Try to remember when life was so tender
That love was an ember about to billow.
Try to remember, and if you remember,
Then follow.

Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.

Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.

Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.

Deep in December, it's nice to remember,
Although you know the snow will follow.
Deep in December, it's nice to remember,
Without a hurt the heart is hollow.
Deep in December, it's nice to remember,
The fire of September that made us mellow.
Deep in December, our hearts should remember
And follow. 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=mYYD-u5kIq4
από https://www.youtube.com/watch?v=iPZVGdm_CJ8
από https://www.youtube.com/watch?v=Gdup2Xku0oM
από https://www.youtube.com/watch?v=Xg9fPEV-icY
από https://www.youtube.com/watch?v=3tNixdxO7WU
από https://www.youtube.com/watch?v=JCydMLLIIHY
από https://www.youtube.com/watch?v=qf9wvx9WVho
από https://www.youtube.com/watch?v=KCcVkxALTW0
από https://www.youtube.com/watch?v=MImfqZP7JJI
από https://www.youtube.com/watch?v=cYq3yXWddi0
από https://www.youtube.com/watch?v=RJqPQBQyS1s
από https://www.youtube.com/watch?v=Ty1vUfep9fs
από https://www.youtube.com/watch?v=3Roc5AJYTqk
από https://www.youtube.com/watch?v=7BnGP-BmLns
από https://www.youtube.com/watch?v=n-1rbDknSs4
από https://www.youtube.com/watch?v=_cMdrNTAUzg
από https://www.youtube.com/watch?v=1Sx0hWAeOHU

Nana Mouskouri
Try To Remember
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Try to remember the kind of September
When life was slow and oh, so mellow.
Try to remember the kind of September
When grass was green and grain was yellow.
Try to remember the kind of September
When you were a tender and callow fellow.
Try to remember, and if you remember,
Then follow.follow

Try to remember when life was so tender
That no one wept except the willow.
Try to remember when life was so tender
That dreams were kept beside your pillow.
Try to remember when life was so tender
That love was an ember about to billow.
Try to remember, and if you remember,
Then follow,follow

Deep in December, it's nice to remember,
Although you know the snow will follow.
Deep in December, it's nice to remember,
Without a hurt the heart is hollow.
Deep in December, it's nice to remember,
The fire of September that made us mellow.
Deep in December, our hearts should remember
And follow,follow
--------------------------------------------
--------------------------------------------
& the Athenians - (Live at Albert Hall 1974)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Live In Tel Aviv 2014
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(Royal Albert Hall , London 2007)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(Live in Berlin 2005)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1974
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Live 2006
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Bucuresti (2011)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Live In Berlin, 2006
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Avec Le Groupe Les Athéniens, Concert Royal Albert Hall 1974
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Olympia
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=NHL2a9l_yRI
από https://www.youtube.com/watch?v=JvskpvuIimY
από https://www.youtube.com/watch?v=9n0meoILy8k
από https://www.youtube.com/watch?v=GnxZM3zbWho
από https://www.youtube.com/watch?v=Hq8IM8bR3pM
από https://www.youtube.com/watch?v=ymOaB_ijXto
από https://www.youtube.com/watch?v=idQnlPHigS0
από https://www.youtube.com/watch?v=ImqGNf1qgMk
από https://www.youtube.com/watch?v=UI2r5M-z5nQ
από https://www.youtube.com/watch?v=efnPFucGU20
από https://www.youtube.com/watch?v=CQ-fPJstDFg
από https://www.youtube.com/watch?v=aZsBNxaQYr4
από https://www.youtube.com/watch?v=wNGXBMLhCsU

Nana Mouskouri
Au Coeur De Septembre (Try To Remember)
Μουσική: Harvey Schmidt, Στίχοι: Tom Jones, Γαλλικοί Στίχοι: Eddy Marnay
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Discorama Octobre 1967
--------------------------------------------
Seule dans ma chambre
Au cœur de septembre
Entre la pluie
Et l'hirondelle
Seule dans ma chambre
Au cœur de septembre
Quand vient la nuit
Je me rappelle
Seule dans ma chambre
Nous vivions ensemble
D'un cœur nouveau
Des amours nouvelles
Seule dans ma chambre
La vie était tendre
Et belle, belle, belle.

Ciel de septembre
Plus gris que bleu
Tu te rappelles
L'arbre qui tremble
Au vent de septembre
Et la prairie
Un peu moins verte
Tant de septembre
Au cœur de ma chambre
Ont passé depuis
Si tu te rappelles
Chaque septembre
Ma vie est plus tendre
Plus belle, belle, belle.

J'aime septembre
Et j'aime t'attendre
A l'ombre bleue
Des feuilles blondes
J'aime septembre
Quand tu viens me rendre
Les jours plus courts
Les nuits plus longues
Je vois descendre
De l'or et de l'ambre
Au fond de tes yeux
Que l'amour inonde
J'aime septembre
Le temps le plus tendre
Du monde, monde, monde.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Album - "Le Jour Ou La Colombe "
Anne - 1967
--------------------------------------------
--------------------------------------------
émission: Dim-Dam-Dom, diffusion le 8 Octobre 1967
"Au Coeur de Septembre" diffusé le 8 Octobre 1967,
Date ou Nana était enceinte de 5 mois .
En effet Nana et son Mari Georges Petsilas attendaient
un heureux évènement . Heureux évènement qui se produisit le 13 Fevrier 1968 avec la Naissance de leur Fils
Nicolas Petsilas
Nana Mouskouri Autobiographie (Chapitre 16)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1967 -  avec les Athéniens.
Disque 33 t. Philips 9299 647/ 6499 583 1
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1967 - Nana MOUSKOURI sings in play-back ''Au coeur de septembre'' (French Version of ''Try to remeber'').
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1967
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=e-GCrY2aL8Q

NANA MOUSKOURI
TRY TO REMEMBER | Au coeur de septembre (ENGLISH & FRENCH)
Μουσική: Harvey Schmidt, Στίχοι: Tom Jones, Γαλλικοί Στίχοι: Eddy Marnay
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(with The Athenians) in two clips of "Try to Remember" from The Fantastiks
--------------------------------------------
Try to remember the kind of September
When life was slow and oh, so mellow.
Try to remember the kind of September
When grass was green and grain was yellow.
Try to remember the kind of September
When you were a tender and callow fellow.
Try to remember, and if you remember,
Then follow.

Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.

Try to remember when life was so tender
That no one wept except the willow.
Try to remember when life was so tender
That dreams were kept beside your pillow.
Try to remember when life was so tender
That love was an ember about to billow.
Try to remember, and if you remember,
Then follow.

Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.

Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.

Follow, follow, follow, follow, follow,
Follow, follow, follow, follow.

Deep in December, it's nice to remember,
Although you know the snow will follow.
Deep in December, it's nice to remember,
Without a hurt the heart is hollow.
Deep in December, it's nice to remember,
The fire of September that made us mellow.
Deep in December, our hearts should remember
And follow. 
--------------------------------------------
Seule dans ma chambre
Au cœur de septembre
Entre la pluie
Et l´hirondelle
Seule dans ma chambre
Au cœur de septembre
Quand vient la nuit
Je me rappelle
Seule dans ma chambre
Nous vivions ensemble
D´un cœur nouveau
Des amours nouvelles
Seule dans ma chambre
La vie était tendre
Et belle, belle, belle.

Ciel de septembre
Plus gris que bleu
Tu te rappelles
L´arbre qui tremble
Au vent de septembre
Et la prairie
Un peu moins verte
Tant de septembre
Au cœur de ma chambre
Ont passé depuis
Si tu te rappelles
Chaque septembre
Ma vie est plus tendre
Plus belle, belle, belle.

J´aime septembre
Et j´aime t´attendre
A l´ombre bleue
Des feuilles blondes
J´aime septembre
Quand tu viens me rendre
Les jours plus courts
Les nuits plus longues
Je vois descendre
De l´or et de l´ambre
Au fond de tes yeux
Que l´amour inonde
J´aime septembre
Le temps le plus tendre
Du monde, monde, monde.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=nUbwMB_oP-4
από https://www.youtube.com/watch?v=7bEsU0xXtJI

Nana Mouskouri
Era Settembre (Try To Remember)
Μουσική: Harvey Schmidt, Στίχοι: Tom Jones, Ιταλικοί Στίχοι: Mogol
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Single "Era Settembre" 1967
--------------------------------------------
Era settembre,
Un dolce settembre,
Tu eri qui accanto a me.
Era settembre,
Un dolce settembre,
Con l’erba verde e il grano giallo,
Innamorati tra i fiori dei prati,
Tu mi sorridevi e mi baciavi.
Era settembre poi venne novembre,
E tanto tempo passò.
Era settembre, non c’era un’ombra soltanto tu.
Era settembre,
Il cielo cantava per te, per me per tutto il mondo
E tu giocavi con i miei capelli,
Che giorni belli, che giorni belli.
Era settembre,
Poi venne novembre e il tempo passò.
Ora è dicembre, un freddo dicembre,
La neve scende dentro noi.
Siamo in dicembre ma il fuoco si accende
Se sogni amore insieme a me.
Ora è dicembre, un freddo dicembre,
La neve scende è dentro noi.
Siamo in dicembre,
Ma il fuoco si accende se sogni, se sogni.

--------------------------------------------
--------------------------------------------
Canzonissima 1967/68 - Partitissima
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=hzCpiTNBFkE

Nana Mouskouri
Blumen der Liebe (Try To Remember)
Μουσική: Harvey Schmidt, Στίχοι: Tom Jones, Γερμανικοί Στίχοι: K. Herthal
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Star für Millionen (1968) 
--------------------------------------------
Blumen der Liebe hast du mir gegeben
Im Frühling, Sommer und September
Blumen der Liebe verzaubern mein Leben
Im Mai so schön wie im November
Aber ich weiß es gibt Blumen aus Eis
Die so kalt auf dem Fenster blüh'n im Dezember
Schenk mir die Blumen nicht
Schenk mir nur Blumen der Liebe, Liebe

Blumen der Liebe die will ich dir streuen
Auf allen, allen deinen Wegen
Blumen der Liebe die soll'n dich erfreuen
Im Sonnenschein und auch im Regen
Wenn auch die Nelken und Rosen verwelken
Ich bring dir mein liebendes Herz entgegen
Immer blühen darin die Blumen
Die Blumen der Liebe

Blumen der Liebe die blühen oft einsam
Dann gieß ich sie mit meinen Tränen
Aber bald blühen sie wieder gemeinsam
Vorbei ist all mein Leid und Sehnen
Blumen der Liebe ja Blumen der Liebe
Von dir allein können mein Herz verwöhnen
Schenk sie mir schenk mir die Blumen
Die Blumen der Liebe, Liebe
Blumen der Liebe
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=SUaXzMrznwU
από https://www.youtube.com/watch?v=DfC8yHoEPTE
από https://www.youtube.com/watch?v=IFaPImOyGa8
από https://www.youtube.com/watch?v=3Nu1Ye1wYsE
από https://www.youtube.com/watch?v=WvGGNnzlYmc

Harry Belafonte
Try To Remember
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Live performance
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(live) - concert was recorded in 1997 (State University Of New York at Purchase)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Personnel
Harry Belafonte -- Vocals
Orchestra conducted by Howard A. Roberts
Arrangements by Hugo Montenegro

Production notes:
Andy Wisell -- Producer
Bob Simpson -- Engineer
Bill Eaton -- Musical Coordinator

"Try To Remember" is from the 1966 album, "In My Quiet Room."
--------------------------------------------
--------------------------------------------
some special moments with Danny Kaye, Nat King Cole and Dinah Shore.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Harry Belafonte
Try To Remember
--------------------------------------------
ΣΥΝΕΧΕΙΑ στην ανάρτηση Νο 1434
--------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου