Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2014

1417-(Ε' ΜΕΡΟΣ) Buona sera Signorina

E' ΜΕΡΟΣ
--------------------------------------------
Το Α' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 694
Το Β' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 695
Το Γ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 696
Το Δ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 697 
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=YZKtRyjfbjU
από http://www.youtube.com/watch?v=kOFAX62lHck
από http://www.youtube.com/watch?v=vw_XdWKP-eE
από http://www.youtube.com/watch?v=J9LK2UsLMS0
από http://www.youtube.com/watch?v=3QKjcfabbsQ

Dean Martin
Buona Sera
Μουσική-Στίχοι: Carl Sigman - Peter De Rose
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Buona sera signorina buona sera
It is time to say goodnight to Napoli
Though it's hard for us to whisper buona sera
With that old moon above the Mediterranean sea
In the morning signorina we'll go walking
Where the mountains help the moon come in to sight
And by the little jewelry shop we'll stop and linger
Where I'll buy a wedding ring for your finger
In the meantime let me tell you that I love you
Buona sera signorina kiss me goodnight
Buona sera signorina kiss me goodnight

(Buona sera signorina buona sera)
(It is time to say goodnight to Napoli)
Though it's hard for us to whisper buona sera
With that old moon above the Mediterranean sea

In the morning signorina we'll go walking
Where the mountains help the moon come in to sight
And by the little jewelry shop we'll stop and linger
Where I'll buy a wedding ring for your finger
In the meantime let me tell you that I love you
Buona sera signorina kiss me goodnight
Buona sera signorina kiss me goodnight
--------------------------------------------
--------------------------------------------
American singer, film actor, television star and comedian.
One of the most popular and enduring American entertainers of the mid-20th Century, Dean Martin (born Dino Paul Crocetti; June 7, 1917 -- December 25, 1995) was an Martin was nicknamed the `King of Cool`due to his seemingly effortless charisma and self-assuredness.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=lIdrcw2czsc
από http://www.youtube.com/watch?v=X9yN3lC7HBo
από http://www.youtube.com/watch?v=Lexwo1JXx_4
από http://www.youtube.com/watch?v=pHdlVBxtBOg
από http://www.youtube.com/watch?v=WJCwMDqC6jg
από http://www.youtube.com/watch?v=gj5Ee3_TauY

Fred Buscaglione
Buonasera Signorina
Μουσική-Στίχοι: Carl Sigman - Peter De Rose, Ιταλικοί Στίχοι:
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1958 - Buonasera (signorina)

Buonasera signorina buonasera
come è bello stare a Napoli e sognar
mentre in cielo sembra dire
buonasera
la vecchia luna che
sul Mediterraneo appar
Ogni giorno c'incontriamo
camminando
dove par che la montagna
scenda in mar
Quante cose abbiamo detto
sospirando
in quell'angolo più bello del mondo
Quante volte ho sussurrato
amore t'amo!
Buonasera signorina
kiss me goodnight
Buonasera signorina
kiss me goodnight
Buonasera signorina buonasera
come è bello stare a Napoli e sognar
mentre in cielo sembra dire
buonasera
la vecchia luna che
sul Mediterraneo appar
Ogni giorno c'incontriamo
camminando
dove par che la montagna
scenda in mar
Quante cose abbiamo detto
sospirando
in quell'angolo più bello del mondo
Quante volte ho sussurrato
amore t'amo!
Buonasera signorina
kiss me goodnight
Quante cose abbiamo detto sospirando
in quell'angolo più bello del mondo
Quante volte ho sussurrato amore t'amo!
Buonasera signorina kiss me goodnight
Buonasera signorina kiss me goodnight
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(1958)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
POMPEI 1959
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=DEiZI7cq0OI
από http://www.youtube.com/watch?v=18l4J4haDyk

Pony Montana & The Swingrowers
Buonasera Signorina

--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=otTrEi306l8
από http://www.youtube.com/watch?v=dTaNYpngvgg

Nicola Arigliano
Buonasera signorina
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
una splendida e recente esecuzione live di swing italiano con il grande Nicola Arigliano più in forma che mai accompagnato dalla chitarra di Frank Antonucci del Nicola Arigliano Ensemble.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=hJFKquj7Pqo

Hi-Fly (Swing Quintet)
Buonasera Signorina
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Hi-Fly (Swing Quintet):
Marco Cocco - VOCE
Daniela Meloni - PIANOFORTE
Luca Mameli - CONTRABBASSO
Alessandro Marras - BATTERIA
Valter Alberton - SAX
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=mjZYtq0P0Rc

Buonasera Signorina Buonasera
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Ennio and his Sax
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=lcN2Yj5FB4k

i BUSKAGLIA in BIG BAND
Buonasera
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=HBHJG8Gue2k

Lenny Luzzi & Primo Basso Band
Buona Sera
--------------------------------------------
--------------------------------------------
at Safeco Field in Seattle
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου