Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

1401-(Ζ' ΜΕΡΟΣ) Μαριώ (La Paloma)

--------------------------------------------
Όλες οι εκτελέσεις αυτής της ανάρτησης, αφιερωμένες στην μνήμη της γιαγιάς μου, (Φανής)
--------------------------------------------
Ζ' ΜΕΡΟΣ
--------------------------------------------
Το Α' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 453
Το Β' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 455
Το Γ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 456
Το Δ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 457

Το Ε' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 565
Το ΣΤ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1400
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=YlglBYfUU2g

Clebanoff Strings and Orchestra
La paloma
Μουσική-Στίχοι: Sebastián Iradier 
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=lQOB4DCVXko

JAMES MELTON & VIGINIA HASKINS
La Paloma
Μουσική-Στίχοι: Sebastián Iradier
(Spanish)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1946
--------------------------------------------
JAMES MELTON(1904-1961)
--------------------------------------------
Cuando salí de la Habana
¡Valgame Dios!
Nadie me ha visto salir
Si no fuí yo.
Y una linda Guachinanga
S'allá voy yo,
Que se vino tras de mi,
Que sí señor.

Refrain
Si a tu ventana llega
Una Paloma,
Tratala con cariño
Que es mi persona.
Cuentala tus amores,
Bien de mi vida,
Coronala de flores
Que es cosa mia.
Ay! chinita que sí!
 Ay! que dame tu amor!
 Ay! que ven te conmigo,
Chinita, adonde vivo yo!
Ay! chinita que sí!
 Ay! que dame tu amor!
 Ay! que ven te conmigo,
Chinita, adonde vivo yo!
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=rx3vCN2iNHE

La paloma
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=vJltZ1JEZb0

The Rookeys 
La paloma
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Recorded 1962 by Danish Sonet Records.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=IYaAxpoYPD0

HARANA PINOY
La Paloma
Μουσική-Στίχοι: Sebastián Iradier
(Spanish)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Cuando salí de la Habana
¡Valgame Dios!
Nadie me ha visto salir
Si no fuí yo.
Y una linda Guachinanga
S'allá voy yo,
Que se vino tras de mi,
Que sí señor.

Refrain
Si a tu ventana llega
Una Paloma,
Tratala con cariño
Que es mi persona.
Cuentala tus amores,
Bien de mi vida,
Coronala de flores
Que es cosa mia.
Ay! chinita que sí!
 Ay! que dame tu amor!
 Ay! que ven te conmigo,
Chinita, adonde vivo yo!
Ay! chinita que sí!
 Ay! que dame tu amor!
 Ay! que ven te conmigo,
Chinita, adonde vivo yo!
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=0ULIxog26-E

lucian munteanu
La paloma
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=MF2hHGpoKms

FANTJE TREH MEST
No More (La Paloma)
Μουσική-Στίχοι: Sebastián Iradier, Αγγλικοί Στίχοι:
(English)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Recorded at the Slovenian Association Planica, Melbourne, Australia.
Band members- Lenti Lenko (piano accordion), Rudi Crncec (guitar), Peter Grivic (bass guitar).
Special guest singer- Michael Vogrinec.
--------------------------------------------
No more do I see the starlight caress your hair
No more feel the tender kisses we used to share
I close my eyes and clearly my heart remembers
A thousand good-byes could never put out the embers

Darling I love you so and my heart forever
Will belong to the memory of the love that we knew before
Please come back to my arms, we belong together
Come to me let's be sweethearts again and then let us part no more.

No more do I feel the touch of your hand on mine
No more see the lovelight making your dark eyes shine
Oh how I wish I never had caused you sorrow
But don't ever say for us there is no tomorrow

Darling I love you so and my heart forever
Will belong to the memory of the love that we knew before
Please come back to my arms, we belong together
Come to me let's be sweethearts again and then let us part no more.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=JE_1RS0v500

Vico Torriani
La Paloma
Μουσική-Στίχοι: Sebastián Iradier, Γερμανικοί Στίχοι:
(Deutsch)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=K8xUcGeYdD4

Hansi Hinterseer
La Paloma
Μουσική-Στίχοι: Sebastián Iradier, Γερμανικοί Στίχοι:
(Deutsch)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=USh6KwezJGc

ANDRE MOSS
La paloma
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=-vPMw6ArxZI

La paloma
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=EoOe2Ks2jK8

Conchita Supervía
La Paloma
Μουσική-Στίχοι: Sebastián Iradier
(Spanish)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Cuando salí de la Habana
¡Valgame Dios!
Nadie me ha visto salir
Si no fuí yo.
Y una linda Guachinanga
S'allá voy yo,
Que se vino tras de mi,
Que sí señor.

Refrain
Si a tu ventana llega
Una Paloma,
Tratala con cariño
Que es mi persona.
Cuentala tus amores,
Bien de mi vida,
Coronala de flores
Que es cosa mia.
Ay! chinita que sí!
 Ay! que dame tu amor!
 Ay! que ven te conmigo,
Chinita, adonde vivo yo!
Ay! chinita que sí!
 Ay! que dame tu amor!
 Ay! que ven te conmigo,
Chinita, adonde vivo yo!
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=_1jNMZfyhjg

Luitpold Ganther
La Paloma (Die weiße Taube)
Μουσική-Στίχοι: Sebastián Iradier, Γερμανικοί Στίχοι:
(Deutsch)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
78 rpm Platte Label: Adler
--------------------------------------------
Mich rief es an Bord, es wehte ein frischer Wind.
Zur Mutter sprach ich: O, bete nun für dein Kind!
Und draußen am grünen Hage, da sah ich sie!
Ein Wort nur des Trostes, sage, ich trag' es nie!
Falle ich einst zum Raube empörtem Meer,
fliegt eine weiße Taube zu dir hierher.
Lasse sie ohne Fehle zum Fenster ein.
Mit ihr wird meine Seele dann bei dir sein.
Auf Matrosen, ohe, in die wogende See.
Schwarze Gedanken sie wanken und flieh'n
geschwind uns wie Sturm und Wind.
Auf Matrosen, ohe, in die wogende See.
Schwarze Gedanken sie wanken und flieh'n
geschwind uns wie Sturm und Wind.
Auf Matrosen, ohe, in die wogende See.
Schwarze Gedanken sie wanken und flieh'n
geschwind uns wie Sturm und Wind.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=JO0sMvZn4UI

Herbert Ernst Groh
La Paloma (Mich rief es an Bord)
Μουσική-Στίχοι: Sebastián Iradier, Γερμανικοί Στίχοι: Heinrich Rupp
(Deutsch)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
mit Orchester unter Leitung von Kapellmeister Otto Dobrindt
Parlophon B 48119-II d.d. (02.12.1931)
--------------------------------------------
Mich rief es an Bord, es wehte ein frischer Wind.
Zur Mutter sprach ich: O, bete nun für dein Kind!
Und draußen am grünen Hage, da sah ich sie!
Ein Wort nur des Trostes, sage, ich trag' es nie!
Falle ich einst zum Raube empörtem Meer,
fliegt eine weiße Taube zu dir hierher.
Lasse sie ohne Fehle zum Fenster ein.
Mit ihr wird meine Seele dann bei dir sein.
Auf Matrosen, ohe, in die wogende See.
Schwarze Gedanken sie wanken und flieh'n
geschwind uns wie Sturm und Wind.
Auf Matrosen, ohe, in die wogende See.
Schwarze Gedanken sie wanken und flieh'n
geschwind uns wie Sturm und Wind.
Auf Matrosen, ohe, in die wogende See.
Schwarze Gedanken sie wanken und flieh'n
geschwind uns wie Sturm und Wind.
Auf Matrosen, ohe, in die wogende See.
Schwarze Gedanken sie wanken und flieh'n
geschwind uns wie Sturm und Wind.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=HnrJ5kCbItQ

Heinz Reincke
La Paloma (Mich rief es an Bord)
Μουσική-Στίχοι: Sebastián Iradier, Γερμανικοί Στίχοι: Heinrich Rupp
(Deutsch)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1988 - (In Anlehnung an den Titel von Hans Albers 1944)
--------------------------------------------
Mich trieb es an Bord
und es wehte ein frischer wind
Zur mutter sprach ich:
Ach bete du für dein Kind

Und draussen am grünen ..
da traf ich sie
ein Wort, nur das Grosse
ich sage, ich trag' es nie

Falle ich einst zum Raube empörten Meer.
Fliegt eine weiße Taube wohl zu dir her.
Lasse sie ohne Zögern zum Fenster ein.
Dann wird meine Seele wohl bei dir sein.

Auf Matrosen, ohe!
In die wogende See.
Schwarze Gedanken sie wanken und flieh'n
geschwind uns wie Sturm und Wind.

Auf Matrosen, ohe!
In die wogende See.
Schwarze Gedanken sie wanken und flieh'n
geschwind uns wie Sturm und Wind.

Auf Matrosen, ohe!
La Paloma ade!
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=Mb2s3-QRINA

1.- Fischer-Chöre
2.- Ilse Werner
3.- Mireille Mathieu
4.- Freddy Quinn
5.- Achim Reichel
La Paloma
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1.- Fischer-Chöre 1987
Der Wind weht die Wellen weit über's blaue Meer
--------------------------------------------
2.- Ilse Werner 1988
(gepfiffen)
--------------------------------------------
3.- Mireille Mathieu 1974
Weine nicht, wenn ich einmal nicht wiederkehr!
Such einen andern dir, nimm es nicht so schwer!
Und eine weisse Taube fliegt dann zu dir
bringt einen letzten Gruss übers Meer von mir.

La Paloma ade!
Wie die wogende See
so ist das Leben ein Kommen und Gehn
und wer kann es je verstehn?
--------------------------------------------
4.- Freddy Quinn 2001
Seh ich auch andre Menschen und fremde Sterne,
denk ich an dich und grüsse dich aus der Ferne.
Bin ich auch weit, im sonnigsten Land der Erde,
weisst du, dass ich dich niemals vergessen werde.

La Paloma, ohe, einmal müssen wir geh'n,
einmal schlägt uns die Stunde der Trennung.
Einmal komm ich zurück.
--------------------------------------------
5.- Achim Reichel 1997
Einmal wird es vorbei sein
und die Tränen und all dein Sehnen
sind nun für immer Ruh

La Paloma, ohe
in die wogende See
La Paloma, ohe, he he
La Paloma, ohe,
Einmal wird es vorbei sein
La Paloma, ohe,
und dann werden wir frei sein

Dunkle Gedanken, sie wanken und fliehen
geschwind wie Sturm und Wind

Sturmball
da nach Hause kehre ich froh zurück
zu dir, hoch der Mutter
was wäre gleich durch Glück

Dann lebe ich dir zur Seite
und nur für dich
mein Schiff das will in die Weite
hinaus ohne mich

Schmücken mit Blumenkränzen will ich das Haus
Gäste herbei zum Tanze und frohem Schmaus
Der Himmel lacht, im Herzen nur Sonnenschein
Freunde herbei, .. soll die Hochzeit sein

La Paloma, ohe
in die wogende See
Dunkle Gedanken, sie wanken und fliehen
geschwind wie Sturm und Wind

La Paloma, ohe
einmal wird es vorbei sein
und die Tränen und all dein Sehnen
sind nun für immer Ruh

La Paloma, ohe
in die wogende See
La Paloma, ohe
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=Pgo0tOFk8VA

Will Glahé
La Paloma (Die Taube)
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=i1jFkJMzzpQ

Bruce Low
La Paloma
Μουσική-Στίχοι: Sebastián Iradier, Γερμανικοί Στίχοι:
(Deutsch)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1969
--------------------------------------------
Ein Wind weht von Süd
und zieht mich hinaus auf See,
mein Kind, sei nicht traurig,
tut auch der Abschied weh.

Mein Herz geht an Bord
und fort muss die Reise gehn,
dein Schmerz wird vergehn
und schön wird das Wiedersehn.

Wie jene weisse Taube
lockt mich die Ferne
unter mir Meer
und über mir Nacht und Sterne.

Vor mir die Welt,
so treibt mich der Wind des Lebens,
wein' nicht, mein Kind,
die Tränen, die sind vergebens.

Auf, Matrosen, ohé,
einmal muss es vorbei sein,
nur Erinnerung an Stunden der Liebe
bleibt noch an Land zurück

Seemanns Braut ist die See,
und nur ihr kann er treu sein,
wenn der Sturmwind sein Lied singt,
dann winkt mir der grossen Freiheit Glück.

Wie blau ist das Meer,
wie gross kann der Himmel sein,
ich schau' hoch vom Mastkorb
weit in die Welt hinein.

Nach vorn geht mein Blick,
zurück darf kein Seemann schau'n,
Kap Horn liegt auf Lee,
jetzt heisst es auf Gott vertrau'n

Seemann, gib acht,
denn strahlt auch als Gruss des Friedens,
hell durch die Nacht
das leuchtende Kreuz des Südens.

Schroff ist ein Riff
und schnell geht ein Schiff zu Grunde,
früh oder spät
schlägt jedem von uns die Stunde.

Auf, Matrosen, ohé,
einmal muss es vorbei sein,
einmal holt uns die See
und das Meer gibt keinen von uns zurück.

Seemanns Braut ist die See,
und nur ihr kann er treu sein,
wenn der Sturmwind sein Lied singt,
dann winkt mir der grossen Freiheit Glück.

La Paloma, ade!
Ade (Ade) Ade (Ade)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=MLM5dNwxnHQ
από http://www.youtube.com/watch?v=l2BO3sl0uGs

Celino Romero
La Paloma
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=KoNTczNz8rE
από http://www.youtube.com/watch?v=cNrX20XKOy8
από http://www.youtube.com/watch?v=qnyUaP_r7FY

MANTOVANI Orchestra
La Paloma
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
this famous tango was written in 1877 by Sebastian Yradier.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=wtSZIdH7qw0

1.-Trio Los Panchos             - La Paloma
2.-Billy Vaughn Orchestra  - La Paloma
3.-Dean Martin                     - The Look
4.-Elvis Presley                     - No More
La Paloma
--------------------------------------------
--------------------------------------------
A Latin tango melody written in 1863 by Sebastian Yradier, now in the public domain. Like many good melodies, it has been borrowed a lot. Some examples from the 1950s and 60s:

1) La Paloma - Trio Los Panchos, traditional Spanish vocal. Successful Latin American recording artists in the mid 20th C, they backed Eydie Gorme on two Spanish albums.
2) La Paloma - Billy Vaughn orchestra, 1958 #20 pop instrumental, adapted to the rock+roll era.
3) The Look - Dean Martin. Original words by Bob Russell. A 1956 nonhit single, and on his LP "This Is Dean Martin".
4) No More - Elvis Presley in a great adaptation by Don Robertson and Hal Blair for the 1961 movie Blue Hawaii.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=wkRRySTpmZY
από http://www.youtube.com/watch?v=DfuWuce5Ovw

Dave Brubeck
La Paloma Azul
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Dave Brubeck - piano
Paul Desmond - alto saxophone
Eugene Wright - bass
Joe Morello - drums
Salvador "Rabito" Agueros - bongos and conga
Benjamin "Chamin" Correa - guitar
--------------------------------------------
--------------------------------------------
recorded LIVE in Mexico, 1967
--------------------------------------------
La Paloma Azul photo sequence:

1. La Paloma sheet music
2. The Blue Dove of unflinching true love
3. San Sebastián, viewed from Igeldo
4. Iglesia San Telmo, or Church of San Telmo, on the Basque coast near Zumaia.
5. Macizo de Aitzkorri, from Urbia meadows. Aizkorri or Aitzgorri in Basque means 'bare stone'.
6. Hondarribia, is a town situated on the west shore of Bidasoa river's mouth, in Gipuzkoa, Basque Country, Spain.
7. Macizo de Aitzkorri - please see above.
8. Horses in Bianditz mountain Navarre, Basque Country, an autonomous community in northern Spain.
9. Lanciego - La Paloma composer's birthplace - a town and municipality located in the province of Álava, in the Basque Country, northern Spain.
10. Sebastián Iradier, the composer himself !
11. Legunde Arabako laudata aratz aizkorri - yikes ! - whatever that means ! But the famous Arabako Txakolina wine region is situated in the province of Álava and covers an area of some 50 hectares.
12. Basque country, beautiful.
13. Basque country, France gallery - stolen from the Sydney Morning Herald's Travel section !
14. Macizo de Aitzkorri - please see above.
15. The great Altoist Paul Desmond.
16. Paul Desmond in studio.
17. Paul Desmond
18. Paul Desmond
19. Dave Brubeck Quartet - Paul Desmond on alto sax.
20. Paul Desmond
21. Dave Brubeck at piano.
22. Dave Brubeck - older
23. The great Joe Morello
24. Casa de la Trova, Santiago, Cuba - a local musical house.
25. Dave Brubeck Quartet - Eugene Wright on upright bass, Joe Morello on drums, Paul Desmond on alto sax, Dave Brubeck on piano, as always.
26. Dave Brubeck - solo
27. Dave Brubeck with young students.
28. Dave Brubeck Quartet - Joe, Eugene, Dave, Paul.
29. Clint "stick 'em up" Eastwood and Dave Brubeck.
30. Cuban tobacco farm, where those mouth cancer-causing cigars hail from.
31. Beach on Cayo Largo del Sur in the Canarreos archipelago.
32. The Catedral de la Virgen María de la Concepción Inmaculada de La Habana (Cathedral of The Virgin Mary of the Immaculate Conception), a Roman Catholic Cathedral constructed by Jesuits (1748--77), and it is also dedicated to Saint Christopher (San Cristóbal), thus it is sometimes dubbed the Cathedral of Saint Christopher.
33. Dave Brubeck (cropped from a photo with trumpeting great Wynton Marsalis)
34. Cuban countryside
35. Icelandic girl visiting Cuba on determined quest to catch Mr D Vitamin, whilst fending off Messrs Melanoma in the same breath !
36. Cuba, landscape photo, courtesy of: http://www.freepicturesfreepictures.com/
37. Bravo! Brubeck! LP album cover.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=R9ee3hdCoM4
από http://www.youtube.com/watch?v=hfvVU-dgIgs

Rudy Giovannini
La Paloma (die Taube)
Μουσική-Στίχοι: Sebastián Iradier, Ιταλικοί Στίχοι: , Γερμανικοί Στίχοι:
(Italian/Deutsch)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Italian - German
--------------------------------------------
Ein Wind weht von Süd
und zieht mich hinaus auf See!
Mein Kind, sei nicht traurig,
tut auch der Abschied weh.
Mein Herz geht an Bord
und fort muß die Reise gehn.
Dein Schmerz wird vergehn
und schön wird das Wiedersehn!

Falle ich einst zum rauh empörten Meer
fliegt eine weiße Taube zu dir hier her
Lasse sie ohne Säumen zum Fernster rein
mit ihr wird meine Seele dann bei dir sein.

La Paloma ohe - einmal müssen wir gehen
Einmal schlägt uns die Stunde der Trennung
Einmal komm ich zurück

La Paloma ohe - einmal müssen wir gehen
Einmal schlägt uns die Stunde der Trennung
Einmal komm ich zurück

Lei la la, lei la la
Lei la la, lei la la
--------------------------------------------
--------------------------------------------
2007
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=yiSfXJt7O1M

Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys
La Paloma
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=QI_YtaKs2hM

Nicolas
La Paloma
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
MusetteTV
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=Z8gLDihFduw
από http://www.youtube.com/watch?v=x2CMUbwgjbY
από http://www.youtube.com/watch?v=l8K40yMeb6s

Plácido Domingo
La Paloma
Μουσική-Στίχοι: Sebastián Iradier
(Spanish)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Acapulco, Guerrero, México, Mayo de 1997, "Festival Acapulco '97", © Televisa S.A. de C.V.
--------------------------------------------
Si a tu ventana llega una paloma
Tratala con cariño que es mi persona
Cuando sali de la habana, valgame dios
Nadie me ha visto salir sino fui yo
Y una linda guachinanga como una flor
Se vino detras de mi, que si señor
Si a tu ventana llega una paloma
Tratala con cariño que es mi persona
Cuéntale tus amores bien de mi vida
Corónala de flores que es cosa mia
Ay chinita que si, ay que dame tu amor
Ay que vente conmigo chinita
A donde vivo yo
Ay chinita que si, ay que dame tu amor
Ay que vente conmigo chinita
A donde vivo yo
Y una linda guachinanga como una flor
Se vino detras de mi, que si señor
Si a tu ventana llega una paloma
Tratala con cariño que es mi persona
Cuéntale tus amores bien de mi vida
Corónala de flores que es cosa mia
Ay chinita que si, ay que dame tu amor
Ay que vente conmigo chinita
A donde vivo yo
Ay chinita que si, ay que dame tu amor
Ay que vente conmigo chinita
A donde vivo yo
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=e7Y6soH8RXg

PARRANDA DE CANTADORES
La Paloma
Μουσική-Στίχοι: Sebastián Iradier
(Spanish)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Cuando sali de la habana, valgame dios
Nadie me ha visto salir sino fui yo
Y una linda guachinanga como una flor
Se vino detras de mi, que si señor
Si a tu ventana llega una paloma
Tratala con cariño que es mi persona
Cuéntale tus amores bien de mi vida
Corónala de flores que es cosa mia
Ay chinita que si, ay que dame tu amor
Ay que vente conmigo chinita
A donde vivo yo
Y una linda guachinanga como una flor
Se vino detras de mi, que si señor
Si a tu ventana llega una paloma
Tratala con cariño que es mi persona
Cuéntale tus amores bien de mi vida
Corónala de flores que es cosa mia
Ay chinita que si, ay que dame tu amor
Ay que vente conmigo chinita
A donde vivo yo
Ay chinita que si, ay que dame tu amor
Ay que vente conmigo chinita
A donde vivo yo
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=jbSNFHCl0vk

Anacani
La Paloma
Μουσική-Στίχοι: Sebastián Iradier
(Spanish)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
From an episode of "The Lawrence Welk Show"
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=-IEIC4Z5zm8

Dixie Aces
La paloma
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου