Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

1576-Ψυχούλα μου, δυό λόγια (Gota a gota)

--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=YtLUJ8-wrDU
από http://www.dailymotion.com/video/x2trrwe#tab_embed
από https://www.youtube.com/watch?v=gLjbVoJi3CU
από https://www.youtube.com/watch?v=JeWJIPqmwyI
από https://www.youtube.com/watch?v=AhTSb3XgNWA

Φίλιππος Νικολάου
Ψυχούλα μου δυό λόγια (Gota a gota)
Μουσική-Στίχοι: Juan Acereto Manzanilla, Ελληνικοί Στίχοι: Φ. Νικολάου
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1978
--------------------------------------------

--------------------------------------------
--------------------------------------------
℗ + © Universal Music Greece
Από τον δίσκο: "Μου χρωστάς δεν σου χρωστάω" (1978)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Esta es una version en el idioma griego de la canción ¨GOTA A GOTA¨ del compositor yucateco Juan Acereto
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=8fuS8xFRM0Q

Yahal Kab
Gota a gota
Μουσική-Στίχοι: Juan Acereto Manzanilla
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=3sjoNC-_u-8

Juan Acereto
Gota a gota
Μουσική-Στίχοι: Juan Acereto Manzanilla
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Juan Acereto Manzanilla, Naciò en Mèrida en 1930 y falleciò en 1991
--------------------------------------------
ERES LA NUBE BLANCA GOTA A GOTA
VAS DEJANDO CAER
SOBRE MI TRISTE VIDA MUJER
UN DILUVIO DE FE.
ERES EN MI FUTURO LA TIERRA PROMETIDA
SIN TI ODIO LA VIDA SEMBRADA ESTA DE ABROJOS.
ERES LA NUBE.....(SE REPITE)
ERES CUAL UNA FLOR MUY BELLA Y PERFUMADA
AROMAS CON TU OLOR MI ALMA ENAMORADA.
ERES LA NUBE....
ERES COMO LAS OLAS DEL MAR QUE VAN Y VIENEN
TE VAS ME DEJAS TRISTE DICHOSO ESTOY CON VERTE.
ERES LA NUBE...
ERES CUAL UNA ESTRELLA SEÑAL DE MI CAMINO
ALUMBRAME LAS NOCHES DE MI CRUEL DESTINO.
ERES LA NUBE....
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=yXLzPcwaFyY

José Felipe García Vargas (ο ...μουστακαλής)
&
Jesús Pech Yam (ο ...πιτσιρικάς)
Gota a gota
Μουσική-Στίχοι: Juan Acereto Manzanilla--------------------------------------------
--------------------------------------------
12 de Octubre de 2013
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=iCJFeWH-0bM
από https://www.youtube.com/watch?v=9MeGueoeDq8

La Orquesta Típica de Yucalpetén y Jesús Armando
Gota a gota
Μουσική-Στίχοι: Juan Acereto Manzanilla
--------------------------------------------
--------------------------------------------
La Orquesta Típica de Yucalpetén y Jesús Armando interpretan, bajo la dirección del maestro Roberto Tello Martínez y con arreglos de Pedro Carlos Herrera López:

Gota a gota, un Joropo escrito por Juan Acereto Manzanilla en el año de 1960.

Forma parte del programa: "Un Siglo de la Canción Yucateca, de Chan Cil a Manzanero"
Año: 2005
Lugar: Teatro José Peón Contreras, Mérida, Yucatán, México.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
en Semana de Yucatán 2015
--------------------------------------------
ERES LA NUBE BLANCA GOTA A GOTA
VAS DEJANDO CAER
SOBRE MI TRISTE VIDA MUJER
UN DILUVIO DE FE.
ERES EN MI FUTURO LA TIERRA PROMETIDA
SIN TI ODIO LA VIDA SEMBRADA ESTA DE ABROJOS.
ERES LA NUBE.....(SE REPITE)
ERES CUAL UNA FLOR MUY BELLA Y PERFUMADA
AROMAS CON TU OLOR MI ALMA ENAMORADA.
ERES LA NUBE....
ERES COMO LAS OLAS DEL MAR QUE VAN Y VIENEN
TE VAS ME DEJAS TRISTE DICHOSO ESTOY CON VERTE.
ERES LA NUBE...
ERES CUAL UNA ESTRELLA SEÑAL DE MI CAMINO
ALUMBRAME LAS NOCHES DE MI CRUEL DESTINO.
ERES LA NUBE....
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=Ff3RbOtnHPM

Manuel Gonzalez ft TROVADORES DEL MAYAB 
ELLA
Μουσική-Στίχοι: Domingo Casanova-Osvaldo Bazil
&
GOTA A GOTA
Μουσική-Στίχοι: Juan Acereto Manzanilla
--------------------------------------------
--------------------------------------------
ELLA , BOLERO DE 1952
LETRA . OSVALDO BAZIL
MUSICA DOMINGO CASANOVA
--------------------------------------------
GOTA A GOTA
LETRA Y MUSICA JUAN ACERETO MANZANILLA
JOROPO 1960
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=0zYlcN_Rxmc

Museo de la Cancion Yucateca Sebastian Lavalle
GOTA A GOTA
Μουσική-Στίχοι: Juan Acereto Manzanilla--------------------------------------------
--------------------------------------------
Evento que se Realizó en el museo de la Canción Yucateca en Mérida Yucatán Una bonita noche con un público Increible disfruten de éstas maravillosas cancionea de Juan Acereto Gota a Gota
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=wBSBzhb_GmQ

Ensamble Chan Cil
Gota a Gota
Μουσική-Στίχοι: Juan Acereto Manzanilla
--------------------------------------------
--------------------------------------------
"Gota a Gota" (Joropo) de Luis Canto Farfán. Concierto de fin de Curso del Gota a Gota (Joropo) de Juan Acereto Manzanilla. Ensamble "Chan Cil" bajo la dirección de la Mtra. Ligia Rosado Boix, celebrado el día martes 06 de julio de 2010 en el Salón de Usos Múltiples del CECUNY
--------------------------------------------
Eres la nube blanca gota a gota vas dejando caer
sobre mi triste vida, mujer, un diluvio de fe. (BIS)

Eres en mi futuro la tierra prometida:
sin ti odio la vida, sembrada está de abrojos

Eres la nube blanca... etc.

Eres cual una flor muy bella y perfumada;
aromas con tu olor a mi alma enamorada.

Eres la nube blanca... etc.

Eres como las olas del mar que van y vienen:
te vas, me dejas triste, dichoso estoy con verte.

Eres la nube blanca... etc.

Eres cual una estrella señal de mi camino;
alúmbrame las noches en mi cruel destino.

Eres la nube blanca... etc.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=upEeRD7tBEw

Addalberto y Trovafusion
Gota a Gota
Μουσική-Στίχοι: Juan Acereto Manzanilla--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=ww93QmY9OcI

Rondalla Tecnológico de Puebla
Gota a gota
Μουσική-Στίχοι: Juan Acereto Manzanilla
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Canción extraida del primer LP de la Rondalla Tecnologico de Puebla en 1975, dirigida por el Prof. Yucateco Miguel Angel Ruiz Silva
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=L5dvZq6I58Y

Pedro Carlos Herrera (piano)
Marcia
Μουσική-Στίχοι: Chucho Valdez
&
Gota a gota
Μουσική-Στίχοι: Juan Acereto Manzanilla
&
La fiesta
Μουσική-Στίχοι: Chick Corea
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Esta es la participación de Pedro Carlos Herrera al piano,interpretando dos temas "Marcia" del c ompositor cubano Chucho Valdez,y "gota a gota" del compositor yucateco Juan Acereto,en esta tambien hay un fragmento de "La fiesta" de el compositor de Jazz Chick Corea.
Esta actuaci[on fue parte de el especáctulo "Cinco pianos,cinco pianistas y un invitado especial" el 6 de noviembre del 2008,en el teatro Peón Contreras,como parte de el otoño cultural 2008
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου