Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

1545-(Α' ΜΕΡΟΣ) Amore Scusami (My Love Forgive Me)

Α' ΜΕΡΟΣ
--------------------------------------------
Το Β' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1546
Το Γ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1547
Το Δ' ΜΕΡΟΣ στην Ανάρτηση Νο 1548
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=fAVugPGe5iU

Λάκης Τζορντανέλλι
AMORE SCUSAMI
Μουσική-Στίχοι: Gino Mescoli - Vito Pallavicini
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Amore scusami
Se sto piangendo amore scusami
Ma ho capito che lasciandoti
Io soffrirò

Amore baciami
Arrivederci amore baciami
E se mi lascerai ricordati
Che amo te

Ti ricordi quella sera
Che per gioco ti baciai
Sembrava quasi un'avventura
Un'avventura in riva al mar
Dolcemente ti baciavo
E non potevo immaginar
Che stavo invece a poco a poco
Innamorandomi di te

Amore baciami
Arrivederci amore baciami
E se mi lascerai ricordati
Che amo te, che amo te.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=1eG-R4m5MZk
από https://www.youtube.com/watch?v=K_TYAG7hFlg
από https://www.youtube.com/watch?v=bL2YuiBtXD0

Rita Pavone (duetto con Victor & "V" Sound)
Amore Scusami
Μουσική-Στίχοι: Gino Mescoli - Vito Pallavicini
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Amore scusami
Se sto piangendo amore scusami
Ma ho capito che lasciandoti
Io soffriro

Amore baciami
Arrivederci amore baciami
E se mi lascerai ricordati
Che amo te

Ti ricordi quella sera
Che per gioco ti baciai
Sembrava quasi un'avventura
Un'avventura in riva al mar
Dolcemente ti baciavo
E non potevo immaginar
Che stavo invece a poco a poco
Innamorandomi di te

Amore baciami
Arrivederci amore baciami
E se mi lascerai ricordati
Che amo te, che amo te.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Painter : Marcus Stone
--------------------------------------------
Amore scusami
se sto' piangendo
amore scusami
ma ho capito
che lasciandoti
io soffriro'
amore baciami
arrivederci
amore baciami
e se mi penserai
ricordati
che amo te.
Ti ricordi
quella sera
che per gioco
ti baciai
sembrava solo
un'avventura
un'avventura in
riva al mar
mi baciavi
nel silenzio
non volevo
confessar
che stavo forse a
poco a poco
innamorandomi di te.
Amore scusami
se sto' piangendo
amore scusami
ma ho capito
che lasciandoti
io soffriro'
amore baciami
baciami
arrivederci
amore baciami
e se mi penserai
ricordati
che amo te
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=T3j4JN7s7Kg
από https://www.youtube.com/watch?v=o8g5TZH1kIg
από https://www.youtube.com/watch?v=zzTcGGudhqA
από https://www.youtube.com/watch?v=SHwJWECh5Co
από https://www.youtube.com/watch?v=TtlIUqQtMDA
από https://www.youtube.com/watch?v=hERfi8DF3Wk
από https://www.youtube.com/watch?v=lalOfxvqRlc
από https://www.youtube.com/watch?v=RIIQRRUzixA
από https://www.youtube.com/watch?v=h7lt132RquQ
από https://www.youtube.com/watch?v=9YmNcXlk7qk
από https://www.youtube.com/watch?v=mhPqAvL7UHk
από https://www.youtube.com/watch?v=5fbfIcJR_yM
από https://www.youtube.com/watch?v=r6Jr4dKGc-w
από https://www.youtube.com/watch?v=uWpJmf7TfH8
από https://www.youtube.com/watch?v=jUJCI4kngZs
από https://www.youtube.com/watch?v=G18RlXcw9TM
από https://www.youtube.com/watch?v=N5-DCwBVsPc
από https://www.youtube.com/watch?v=3dyF1RbLUgM
από https://www.youtube.com/watch?v=WgcokMjrnrQ
από https://www.youtube.com/watch?v=V_08JW5AcAc
από https://www.youtube.com/watch?v=r263C_obl74
από https://www.youtube.com/watch?v=PmB8sZP7tts
από https://www.youtube.com/watch?v=V1OAEEeO7LA
από https://www.youtube.com/watch?v=eA6tBegHMLs
από https://www.youtube.com/watch?v=2gZXLuFLMQg
από https://www.youtube.com/watch?v=oKM7lNUfkPA

John Foster
Amore scusami
Μουσική-Στίχοι: Gino Mescoli - Vito Pallavicini
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(1964) - ΑΡΧΙΚΗ & ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
--------------------------------------------
Amore scusami
Se sto piangendo
Amore scusami
Ma ho capito che lasciandoti
Io soffrerò

Amore baciami
Arriverderci
Amore baciami
E se me penserai
Ricordati che amo te

Ti ricordo quella sera
Che per gioco ti baciai
Sembrava solo una avventura
Una aventura riva al mare
Ti baciava nel silenzio
Non volevo confessare
Che stavo forse a poco a poco
Innamorandomi di te

Amore baciami
Arriverderci
Amore baciami
E se me penserai
Ricordati che amo te
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1964
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1964 - Videoclip, tratto da "I 60 a colori" di Michele Bovi (RAIDUE, 2003)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Style STMS 588 (1964).
Orchestra conducted by Gino Mescoli.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
[1964]
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1964
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Canzonissima 1966/67 - Scala Reale
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(1964)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Questo e quello - 1964
Programma musicale condotto da Giorgio Gaber e dedicato sia alla canzone tradizionale italiana che alle moderne tendenze della musica leggera nazionale. Due diversi modi di intendere la musica (questo e quello).
Testi di Umberto Simonetta, regia di Carla Ragionieri.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Paolo Occhipinti è ancora un giornalista alle prime armi, quando comincia quasi per caso a cantare cover di successi americani, con una buona impostazione di voce e uno stile da "crooner". Al Disco per l'Estate 1964 propone una canzone composta da due grandi professionisti della melodia di casa nostra, ma grazie a un arrangiamento di grande gusto ed eleganza, e grazie alla sua voce all'americana, il brano si trasforma in un hit internazionale. Gino Mescoli, soprattutto nella strofa, si è "ispirato" a un motivo americano di qualche anno prima, "Make the world go away" di Ray Price. In ogni caso, il grande successo di vendite di "Amore scusami" purtroppo non verrà più uguagliato dalle incisioni successive di Foster che, dopo alcune apparizioni televisive e una partecipazione a Sanremo nel 1965, esce di scena e torna a dedicarsi alla sua carriera di giornalista (attualmente è direttore del settimanale "Oggi"). "Amore scusami" è stato reinterpretato da molti artisti, e rimane ancora oggi un classico richiestissimo nei piano-bar.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
da "Giorgio Gaber Questo & Quello" - 1964
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=aX5O-4sP1oE

JANE DUBOC
AMORE SCUSAMI
Μουσική-Στίχοι: Gino Mescoli - Vito Pallavicini
--------------------------------------------
--------------------------------------------
CD "Brasiliano" (Globo Records-Italy/1992) *** CD lançado na Itália
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=-I_jpoweL_w

Amore Scusami
Μουσική-Στίχοι: Gino Mescoli - Vito Pallavicini
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=AvQhWgima38
από https://www.youtube.com/watch?v=PFijW7P6Kaw
από https://www.youtube.com/watch?v=X3uyHh3UzEA
από https://www.youtube.com/watch?v=zwlaLPdYd5g
από https://www.youtube.com/watch?v=At14Om6J170

Nico FIDENCO
Amore Scusami
Μουσική-Στίχοι: Gino Mescoli - Vito Pallavicini
--------------------------------------------
--------------------------------------------
La stupenda Lindsay Lohan nel video Blue
--------------------------------------------
Al Disco per l'Estate 1964 John Foster propone una canzone composta da due grandi (Pallavicini e Mescoli) professionisti della melodia di casa nostra, ma grazie a un arrangiamento di grande gusto ed eleganza, e grazie alla sua voce all'americana, il brano si trasforma in un hit internazionale. Gino Mescoli, soprattutto nella strofa, si è "ispirato" a un motivo americano di qualche anno prima, "Make the world go away" di Ray Price.
Vi propongo la versione particolare di Nico Fidenco
At the Disco per l'Estate 1964 John Foster recommends a song composed by two large (Pallavicini and  Mescoli) professionals melody of our house, but thanks to an arrangement of great taste and elegance, and thanks to his voice plan, the track becomes an international hit. Gino Mescoli, especially in the verse, it was "inspired" to reason American a few years ago, "Make the world go away" by Ray Price. I propose a particular version of Nico Fidenco
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=HG8apn8o1bc

Raffaële Picarella
Amore scusami
Μουσική-Στίχοι: Gino Mescoli - Vito Pallavicini
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Mixage voix Dominique Fievez.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=3GdT7uBQHJk

Miki Jevremović
Oprosti ljubavi (Amore scusami) (serbish)
Μουσική-Στίχοι: Gino Mescoli - Vito Pallavicini, Σερβικοί Στίχοι: B. Dimitrijević - M. Jevremović
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1964 - Oprosti ljubavi (G. Mescoli - B. Dimitrijević - M. Jevremović), Jugoton EPY 3436 (1964).
Miki Jevremović i Ansambl Bogdana Dimitrijevića.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=W9c6aakGY0c

Irene Bracci e Marco Bracci
Amore scusami
Μουσική-Στίχοι: Gino Mescoli - Vito Pallavicini
--------------------------------------------
--------------------------------------------
nell'ambito del ciclo delle Serate Musicali tenute al giardino del Daino Bianco a Saltino Vallombrosa durante l'estate 2011.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=LXGVUARz0DU
από https://www.youtube.com/watch?v=-BRoxvCXAU8
από https://www.youtube.com/watch?v=sJTvB_1kaus
από https://www.youtube.com/watch?v=XDGt3Xwjbz0
από https://www.youtube.com/watch?v=6Oaj_PUxyN4
από https://www.youtube.com/watch?v=YoccvNRvWOo
από https://www.youtube.com/watch?v=qvUaXlGoMYc

Daniel Boaventura
Amore Scusami
Μουσική-Στίχοι: Gino Mescoli - Vito Pallavicini
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(C) 2012 Sony Music Entertainment Brasil ltda.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Tom Jazz São Paulo - 24.10.2012
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Shopping Metrô Tatuapé
São Paulo - 01/04/2012
--------------------------------------------
--------------------------------------------
no dia 26/10/2011, no Teatro Bradesco
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Vivo Rio - RJ - 13/03/2013
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=6Klq13Dabjg

Raffi Caballero
My Love Forgive me (Amore Scusami) (english-italian)
Μουσική-Στίχοι: Gino Mescoli - Vito Pallavicini, Αγγλικοί Στίχοι: Sydney Lee
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=ERW-VshiYeY

Tracy Lindsey
My Love Forgive Me (Amore Scusami) (english-italian)
Μουσική-Στίχοι: Gino Mescoli - Vito Pallavicini, Αγγλικοί Στίχοι: Sydney Lee
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=AcyX_ThVNfk

Graziano Facchini
Amore scusami
Μουσική-Στίχοι: Gino Mescoli - Vito Pallavicini
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
ΣΥΝΕΧΕΙΑ στην ανάρτηση Νο 1546
--------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου