Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

1541-Όσοι αγαπάνε (chi si vuol bene come noi)

--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=iGr2umOlqL0
από https://www.youtube.com/watch?v=u2gCE_EZu34
από https://www.youtube.com/watch?v=QEJKWKG7Cck

Μαίρη Αλεξοπούλου
Όσοι αγαπάνε (chi si vuol bene come noi)
Μουσική-Στίχοι: Domenico Montugno - Vito Pallavicini, Ελληνικοί Στίχοι: Νότης Κύτταρης
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Η άλλη πλευρά "Μαίρη Αλεξοπούλου - Δωσ' μου φιλιά"
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1969
Δ/νση Ορχήστρας: Τάκης Αθηναίος
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=EIO-4QZUq4E

Domenico Modugno
Chi si vuol bene come noi
Μουσική-Στίχοι: Domenico Montugno - Vito Pallavicini
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Febbre di luna
sulla mia faccia
come se avessi bevuto un po
Guardo la gente
sembra che tutti
sappiano di me
di me di te
amore amore
Chi si vuol bene come noi lo sa
che un giorno o l'altro ti succede
di amare tanto da morire
e non capire
se esiste il mondo
Chi si vuol bene come noi lo sa
che amare e dare la tua vita
tutta la vita in un momento
anche se dopo
dopo non vivi piu'
ma almeno questo e vivere
Chi si vuol bene come noi lo sa
che un giorno o l'altro ti succede
di amare tanto da morire
e non capire
se esiste il mondo
Chi si vuol bene come noi lo sa
che amare e dare la tua vita
tutta la vita in un momento
anche se dopo
dopo non vivi piu'
ma almeno questo e vivere
e' vivere
e' vivere
e' vivere
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=rpgLvHeQrPU
από https://www.youtube.com/watch?v=K6fqoqQcsnY
από https://www.youtube.com/watch?v=u3jvO869lV4
από https://www.youtube.com/watch?v=gehZZisctfs
από https://www.youtube.com/watch?v=ccAeim9kh_s
από https://www.youtube.com/watch?v=BAdUJNdxPGA
από https://www.youtube.com/watch?v=KVJk9UfiT_c
από https://www.youtube.com/watch?v=ahH74QAnBYg
από https://www.youtube.com/watch?v=U6vMf3DxPjM
από https://www.youtube.com/watch?v=jaM02DPlRP0
από https://www.youtube.com/watch?v=GtPKmWFAk2s
από https://www.youtube.com/watch?v=WZgGY_qa1wU

Shirley Bassey
Chi si vuol bene come noi
Μουσική-Στίχοι: Domenico Montugno - Vito Pallavicini
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Caznzonissima 1969
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Caznzonissima 1969 - Tele Ricordi è il canale di flaniman (Su questa TV li apprezzi di piu')
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1968 (Appearance on TV Show in Italy)
--------------------------------------------
Febbre di luna sulla mia facia
Moon fever upon my face

Come avessi bevuto un po'
As if I were a little drunk

Guardo la gente
I look at the people

Sembra che tutti
It seems that everybody

Che tutti sappiano di me
That everybody knows about me

Di me, di te
About me, about you

Chi si vuol bene come noi lo sa
Those who love each other as we do, they know

Che un giorno o l'altro ti succede
That soon or later it may happen

Di amare tanto da morire
To love so much up to the point

E non capire se esiste il mondo
Of not understanding if the world exists

Chi si vuol bene come noi lo sa
Those who love each other as we do, they know

Che amare è dare la tua vita
That loving means to give away your own life

Tutta la vita in un momento
Your whole life just in a moment

Anche se dopo, dopo non vivi più
Even if later, later you can't live anymore

Ma almeno questo è vivere
But al least that's living

Chi si vuol bene come noi lo sa
Those who love each other as we do, they know

Chi si vuol bene come noi lo sa
Those who love each other as we do, they know

Che amare è dare la tua vita
That loving means to give away your own life

Tutta la vita in un momento
Your whole life just in a moment

Anche se dopo, dopo non vivi più
Even if later, later you can't live anymore

Ma almeno questo è vivere
But al least that's living

È vivere... è vivere
That's living... that's living
--------------------------------------------
--------------------------------------------
canzonissima 1969
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Canzonissima 1968/69
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Live performance - 1970
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(1969)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(1968)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
a Canzonissima - 27 settembre 1969
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1969
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Canzonissima 1969/70
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Nota al pubblico anglosassone fin dagli anni cinquanta per la sua voce potente e dal timbro personalissimo, raggiunse notorietà a livello mondiale grazie alle interpretazioni nelle title-track di vari film della serie di James Bond tra cui Goldfinger (1964), Diamonds Are Forever (1971), e Moonraker (1979).In Italia ha partecipato al Festival di Sanremo 1968 con la canzone La vita cantata in coppia con Elio Gandolfi; nello stesso anno ha inciso Domani domani, scritta da Pino Donaggio, Pronto sono io, scritta da Memo Remigi e Com'è piccolo il mondo e Yes, entrambe scritte da Paolo Conte. Il 31 dicembre 1968 si è esibita alla Bussola di Focette in una serata ricordata anche per la violenta contestazione studentesca avvenuta all'esterno del locale, considerato dai manifestanti un simbolo della ricca borghesia. Con Concerto d'autunno, scritta da Camillo Bargoni e Danpa, ha gareggiato a Canzonissima nel 1969. Ha inciso anche If You Go Away, cover di Ne Me Quitte Pas di Jacques Brel e la cover Quiero olvidarte portata al successo da Sumiva Moreno. Nel 1999, per i suoi meriti artistici, la regina Elisabetta II le ha conferito l'onorificenza di Dama Comandante dell'Impero Britannico, cui corrisponde l'appellativo di Dame (l'onorificenza è analoga a quella maschile di Cavaliere che dà il titolo di Sir).
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=CrTdDKN74jY

Mario Carbone
Chi si vuol bene come noi
Μουσική-Στίχοι: Domenico Montugno - Vito Pallavicini
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Associazione Avvenire note verdi - Battipaglia (Salerno) 09.12.1984
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=YK-1KcMLzfU
από https://www.youtube.com/watch?v=dK6dyxfSYDU

Franco Petri
CHI SI VUOL BENE COME NOI
Μουσική-Στίχοι: Domenico Montugno - Vito Pallavicini
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=BTNr1yzKdSw

Chi si vuol bene come noi
Μουσική-Στίχοι: Domenico Montugno - Vito Pallavicini
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από https://www.youtube.com/watch?v=xJCrI06-cKQ
από https://www.youtube.com/watch?v=9Q4nBdkXyKo

Chi si vuol bene come noi
Μουσική-Στίχοι: Domenico Montugno - Vito Pallavicini
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου