Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013

586-Όταν αγαπάς (Love Story - Where Do I Begin?)

--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=vaP3EzmHXrg
από http://www.youtube.com/watch?v=o6ZK2OR_ySQ
από http://www.youtube.com/watch?v=dIpX9ml-9hQ

ΤΖΙΜΗΣ ΜΑΚΟΥΛΗΣ
Όταν αγαπάς (Love Story)
Μουσική-Στίχοι: Francis Lai, FREEMAN, RUSS, SIGMAN, Ελληνικοί Στίχοι:
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1971, PHILIPS 45 RPM
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=0pwhXXyxF7Q

ΔΑΚΗΣ
LOVE STORY
Μουσική-Στίχοι: Francis Lai, FREEMAN, RUSS, SIGMAN
--------------------------------------------
--------------------------------------------
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ "ΔΑΚΗΣ '72"
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=Z0F7YkdLkEQ
από http://www.youtube.com/watch?v=oMjsuYytrkg
από http://www.youtube.com/watch?v=oxOs2ZGRALU

Official Trailer
Love Story
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Love Story - Starring Ali MacGraw, Ryan O'Neal, John Marley, Ray Milland, and Tommy Lee Jones
Release Date: December 16, 1970
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Bande annonce du magnifique film LOVE STORY(1970).
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=Z-tR2wJahN8

PAUL MURIAT Orchestra
Love Story
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=aRRaZ5oBgwc

FAUSTO PAPETTI
Love Story
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=RhdRETEHXuw

PEREZ PRADO
Love Story
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Dámaso Pérez Prado was born in Matanzas, Cuba in December 11, 1916. He died in Mexico City in September 14, 1989. He was a Cuban bandleader and composer. He is commonly referred to as the "King of the Mambo". Pr His mother was a school teacher, his father a newspaper man. He studied classical piano in his early childhood, and later played organ and piano in local clubs. For a time, he was pianist and arranger for the Orquesta Casino de la Playa. One of Cuba best orchestra of its time. He left Cuba because he was not able to record his new idea of the mambo. He went to Mexico and found there Benny More and both started a partnership that lasted a few years. He was nicknamed "El Cara de Foca" ("Seal Face") by the Mexican people. Benny More recorded this nickname in one of his first mambo recordings. His trade mark was the grunt UGH!
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=V7676EC06oc

Broce Twain
Love Story
Μουσική-Στίχοι: Francis Lai, FREEMAN, RUSS, SIGMAN
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Love Story lyrics © Universal Music Publishing Group, Sony/ATV Music Publishing LLC
Where do I begin
To tell the story
Of how great a love can be
The sweet love story
That is older than the sea
That sings the truth about the love she brings to me
Where do I start

With the first hello
She gave the meaning
To this empty world of mine
That never did
Another love another time
She came into my life
And made the living fine
She fills my heart

She fills my heart
With very special things
With angel songs
With wild imaginings
She fills my soul
With so much love
That anywhere I go
I'm never lonely
With her along who could be lonely
I reach for her hand
It's always there

How long does it last
Can love be measured by the hours in a day
I have no answers now
But this much I can say
I know I'll need her till the stars all away
And she'll be there...
How long does it last
Can love be measured by the hours in a day
I have no answers now
But this much I can say
I know I'll need her till the stars all burn away
And she'll be there...
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=ZxEazBfPVFg
από http://www.youtube.com/watch?v=O_FklOwMyoE
από http://www.youtube.com/watch?v=7jEaIDqHl74
από http://www.youtube.com/watch?v=OjbQY8_vk1M
από http://www.youtube.com/watch?v=ih3Z9myEnG8
από http://www.youtube.com/watch?v=ad9SV2rb4Ns

Andy Williams
Love Story (Where Do I Begin?)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Where do I begin?
To tell the story of how great a love can be
The sweet love story that is older than the sea
The simple truth about the love she brings to me
Where do I start?

With her first hello
She gave a meaning to this empty world of mine
There'd never be another love, another time
She came into my life and made the living fine
She fills my heart

She fills my heart with very special things
With angels' songs, with wild imaginings
She fills my soul with so much love
That anywhere I go I'm never lonely
With her around, who could be lonely?
I reach for her hand
It's always there

How long does it last?
Can love be measured by the hours in a day?
I have no answers now, but this much I can say
I know I'll need her 'til the stars all burn away
And she'll be there

How long does it last?
Can love be measured by the hours in a day?
I have no answers now, but this much I can say
I know I'll need her 'til the stars all burn away

And she'll be there
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Andy Williams sings "(Where Do I Begin?) Love Story"
Billboard Singles Chart peaked at #9 (in 1971)
Album "Love Story" Platinum Album
Billboard Album Chart peaked at #3 (in 1971)
The Andy Williams Show (January 16, 1971)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=WTSc4hBdCd0
από http://www.youtube.com/watch?v=6K1TI21NS7c
από http://www.youtube.com/watch?v=OFdErXzv_os
από http://www.youtube.com/watch?v=X7EISdLBjPY
από http://www.youtube.com/watch?v=YWlNhHGUfDU
από http://www.youtube.com/watch?v=LvdJ9cPiJZU
από http://www.youtube.com/watch?v=5JE4-TGdBBQ

Francis Lai
Theme from "Love Story"
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
The classic theme by Francis Lai for the romantic drama, Love Story (1970). Starring Ryan O'Neil and Ally McGraw in star making turns, Love Story is indeed a classic as it follows two students at Harvard, their unlikely love affair and the impending tragedy that lies in their way.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Francis Lai en Live à Paris
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Love Story(1970) - Theme From Love Story (Finale)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=8rT46hVQHIA

Love Story
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=ITswHbJPHhQ
από http://www.youtube.com/watch?v=WVNWeeKoHEw
από http://www.youtube.com/watch?v=44ryoWj-_Oo
από http://www.youtube.com/watch?v=FGhnFUn-giQ
από http://www.youtube.com/watch?v=s-rIY_Ljn8c
από http://www.youtube.com/watch?v=lat1uYH_140

Richard Clayderman
Love Story
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=kiTL5A4_zWM

Nana Mouskouri
Love Story
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=2wsqsOLYFE4
από http://www.youtube.com/watch?v=K4khTikQjeY
από http://www.youtube.com/watch?v=uiXmWWb4v_c

Gheorghe Zamfir
Love story
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Love Story 1970

The novel tells of Oliver Barrett IV, who comes from a family of wealthy and well-respected Harvard University graduates. Partly to break the traditional Ivy League mold, the Harvard student meets and falls in love with Jennifer Cavelleri, a working-class, quick-witted Radcliffe College student. Upon graduation from college, the two decide to marry against the wishes of Oliver's father, who thereupon severs ties with his son.

Without his father's financial support, the couple struggles to pay Oliver's way through Harvard Law School with Jenny working as a private school teacher. Graduating third in his class, Oliver takes a position at a respectable New York law firm.

With Oliver's new income, the pair of 24-year-olds decide to have a child. After failing in their small cottage in nothern Michigan, they consult a medical specialist, who, after repeated tests, informs Oliver that Jenny is ill and will soon die. Oliver then tries again. While this is not stated explicitly, she appears to have leukemia.

As instructed by his doctor, Oliver attempts to live a "normal life" without telling Jenny of her condition. Jenny nevertheless discovers her ailment after confronting her doctor about her recent illness. With their days together numbered, Jenny begins costly cancer therapy, and Oliver soon becomes unable to afford the multiplying hospital expenses. Desperate, he seeks financial relief from his father. Instead of telling his father what the money is truly for, Oliver misleads him.

From her hospital bed, Jenny speaks with her father about funeral arrangements, and then asks for Oliver. She tells him to avoid blaming himself, and asks him to embrace her tightly before she dies.

Love Story was nominated for seven 1971 Academy Awards and won one

Best Music, Original Score - Francis Lai
It was nominated in the categories of
Best Picture - Howard G. Minsky
Best Director - Arthur Hiller
Best Writing, Screenplay Based on Material Not Previously Published - Eric Segal
Best Actor in a Leading Role - Ryan O'Neal
Best Actress in a Leading Role - Ali MacGraw
Best Actor in a Supporting Role - John Marley
In addition, Love Story won five Golden Globe Awards including Best Drama Motion Picture and Best Director for Arthur Hiller. Ali MacGraw received an award for Best Actress, while Francis Lai received an award as well for his score. Finally, Eric Segal received one for his screenplay as well. O'Neal and Marley were each nominees.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=RJx50w3NV1k

Henry Mancini
Love Story Theme
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Love Story Theme music by Henry Mancini, and Francis Lai composer. Included in the video is Monica Bellucci's pictures.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=m8vD0GCL5-A

Placido Domingo
Theme song from "Love Story"
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Where do I begin to tell the story of how great a
love can be?
The sweet love story that is older than the sea.
The simple truth about the love she brings to me.

Where do I start?

With her first "hello" she gave a meaning to this
empty world of mine.
There'd never be another love, another time.
She came into my life and made the living fine.

She fills my heart. She fills my heart with very
special things, with angel songs, with wild
imaginings.

She fills my soul with so much love that anywhere
I go, I'm never lonely.
With her along who could be lonely?
I reach for her hand, it's always there......

How long does it last?

Can love be measured by the hours in a day?
I have no answers now but this much I can say:
I know I'll need her 'til the stars all burn away.

She fills my heart. She fills my heart with very
special things, with angel songs, with wild
imaginings.

She fills my soul with so much love that anywhere
I go, I'm never lonely.
With her along who could be lonely?
I reach for her hand, it's always there......
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=f2KqAkUzcH0

Tony Bennett
"Where Do I Begin" (Love Story)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
"(Where Do I Begin?) Love Story" is a popular song published in 1970, with music by Francis Lai and lyrics by Carl Sigman. The song was introduced in the movie Love Story.

The song has been covered many times. Andy Williams recorded the biggest hit version (#9 on the U.S. pop chart, #1 on the adult contemporary chart for four weeks). The song would also be recorded successfully by Lai himself with a full orchestra, and by Henry Mancini (U.S. #13), Tony Bennett, Rick Astley, Johnny Mathis, Shirley Bassey, and Nana Mouskouri. Williams performed the song with Miss Piggy in an episode of The Muppet Show. There is also a Romanian cover of this song, by Aurelian Andreescu, as well as a French one by Mireille Mathieu.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=JASEIR8hjzk

LOVE STORY
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1970
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=nsZyKYI4v4w

LOVE STORY
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Ex Member of N.EX.T playing 'love story'
His name is Kim Seh Hwang (electric guitar)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=ePQoMThoIbE

Francis Goya
Love Story
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=W1NDIMFuz38

Love Story
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=efqA4ML5K7I

Love Story
(Instrumental)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=Ymn-mRrqnSc

Shirley Bassey
"(Where Do I Begin) Love Story"
--------------------------------------------
--------------------------------------------
From her 1971 album "Something Else"
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου