Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

350-Friends (Piangi con me)

---------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=Xsr99HS90EQ

THE IDOLS
Friends (Piangi con me)
Μουσική-Στίχοι: , Αγγλικοί Στίχοι: Νίκος Μαστοράκης
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1967
--------------------------------------------
Δεκαετία 60, Μεγάλες επιτυχίες, Χρυσή δεκαετία 1960, Παλιά τραγούδια, Μοντέρνα τραγούδια, Ερωτικά τραγούδια, Ρυθμικά τραγούδια
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=3_VtdXrNIAw
από http://www.youtube.com/watch?v=Me7_uZ4G19E
από http://www.youtube.com/watch?v=d67WUbLKao8

THE ROKES
Piangi con me
Μουσική-Στίχοι: 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Se
Ti fanno un pò soffrire
perdonali perchè
non sanno cosa fanno
io soffro come te
Se il tuo sorriso triste
non li ha convinti mai
tu non li devi odiare
perdonali se puoi
qualcuno deve amare
e lo faremo noi

Sha la la la la la
Piangi con me

Sha la la la la la
Piangi con me

Domani forse cambierà vedrai
Sha la la la la la
Piangi con me
piangi con me

Se
Ti fanno un pò soffrire
perdonali perchè
non sanno cosa fanno
io soffro come te

Se il tuo sorriso triste
non li ha convinti mai
tu non li devi odiare
perdonali se puoi
qualcuno deve amare
e lo faremo noi

Two, three, four
Sha la la la la la
Piangi con me
Sha la la la la la
Piangi con me

Domani forse cambierà vedrai
Sha la la la la la
Piangi con me
piangi con me (a sfumare)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=bkBdePJ5eIg

THE NEW ROKES
Piangi con me
--------------------------------------------
--------------------------------------------
In esclusiva il nuovo album di canzoni inedite dei New Rokes in uscita ad Aprile 2012.
Prodotto dalla casa discografica Buena Suerte s.a.s.
Distribuito in tutta Europa da Self Distribuzione s.r.l.
L'album è disponibile anche su Itunes

I favolosi ROKES di Shel Shapiro si sciolgono nel 1970. Nel 1999 su consiglio dello stesso Shapiro, Nino Cocchini (chitarrista, cantante e compositore) riforma la band con il batterista Silvio Cocchini e i due membri della prima formazione Bob Posner e Mike Shepston, bassista e corista. Questa formazione durerà due anni, fino all'abbandono da parte dei due inglesi per motivi famigliari e logistici.
Intanto Nino ha acquisito il diritto ad utilizzare il nome ROKES, ceduto dallo stesso fondatore Shapiro, proprietario del nome e disinteressato all'utilizzo.
L'attuale formazione, Nino Cocchini alla chitarra e voce solista, Silvio Cocchini alla batteria, Mattias Stolzenfels al basso, si "arricchisce" sul palco di un quartetto d'archi (due violini, viola e violoncello) e di una flautista già collaboratori di Baglioni e Bocelli
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=qwHJYEt5Iks
από http://www.youtube.com/watch?v=v4v_mI_v3iM

ANGELICA CACCIAPAGLIA
Piangi con me
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=Vy75AKTnjqI

Ivan Cattaneo
Piangi con me
--------------------------------------------
--------------------------------------------
@ Vediamoci sul Due
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=spdSSI2rTKI
από http://www.youtube.com/watch?v=TgRAV2kAf4c

THE GRASS ROOTS
Let's Live for Today (Piangi con me)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
When I think of all the worries people seem to find
And how they're in a hurry to complicate their mind
By chasing after money and dreams that can't come true
I'm glad that we are different, we've better things to do
May others plan their future, I'm busy lovin' you (1-2-3-4)
Sha-la-la-la-la-la, live for today
Sha-la-la-la-la-la, live for today
And don't worry 'bout tomorrow, hey, hey, hey
Sha-la-la-la-la-la, live for today
Live for today
We were never meant to worry the way that people do
And I don't need to hurry as long as I'm with you
We'll take it nice and easy and use my simple plan
You'll be my lovin' woman, I'll be your lovin' man
We'll take the most from living, have pleasure while we can (2-3-4)
Sha-la-la-la-la-la, live for today
Sha-la-la-la-la-la, live for today
And don't worry 'bout tomorrow, hey, hey, hey
Sha-la-la-la-la-la, live for today
Live for today
Baby, I need to feel you inside of me
I got to feel you deep inside of me
Baby please come close to me
I got to have you now, please, please, please
Gimme some-a lovin', gimme some-a lovin'
Gimme some-a lovin', gimme some-a lovin'
Baby gimme some-a lovin'
Gimme some-a lovin, I need all your lovin'
Gimme some-a lovin, I need all your lovin'
Give me some love, now
I need all your lovin'
Sha la la la la la
Sha-la-la-la-la-la, live for today
Sha-la-la-la-la-la, live for today
And don't worry 'bout tomorrow, hey, hey, hey
Sha-la-la-la-la-la, live for today.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
RECORDED LIVE IN MAY OF 1999
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=AbZ4GZde66E
από http://www.youtube.com/watch?v=od-FrgJxNds
από http://www.youtube.com/watch?v=i_vJyJIku_s

Corizonas
Piangi Con Me
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(directo Bilbao BBK Live 2012-07-14)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
A Coruña 17/08/2012
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Joy Eslava, 20.01.2012
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=M4r5-Tj-QB8

BEVIS FROND
Let's Live for Today (Piangi con me)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1994
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου