Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

1264-Ποιός δρόμος θα σε φέρει (La Folle Corsa)

--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=ckiRNfAN2vw
από http://www.youtube.com/watch?v=Z0iFSt8Eli8

Πάνος Κόκκινος
Ποιός δρόμος θα σε φέρει (La Folle Corsa)
Μουσική-Στίχοι: L. Battisiti - Mogol - C. Donida, Ελληνικοί Στίχοι:
--------------------------------------------
 
--------------------------------------------
Διεύθυνσις Ορχήστρας-Τάκης Αθηναίος
--------------------------------------------
1971, PAN6345
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1971
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=AXSg2hsGUf0
από http://www.youtube.com/watch?v=maeogna6PLk
από http://www.youtube.com/watch?v=PfHvhFkNdwQ
από http://www.youtube.com/watch?v=HFI9nZ8_6A8
από http://www.youtube.com/watch?v=_QBBIshzJoM
από http://www.youtube.com/watch?v=vFaBlw68Lps

Lucio Battisti
La folle corsa
Μουσική-Στίχοι: L. Battisiti - Mogol - C. Donida
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Io di notte con lei
vedo il sole lo sai
ma svegliandomi poi
il buio
il denaro che ho
anche lui brilla un po�
ma ritorna per�
il buio
Io vorrei pregare
ma
le mie mani non so unire
Tu
dammi la fede persa
tu
l�azzurro in cuore versa
io
senza di te cadrei
perch�
la mia
� solo una folle corsa
mn nanananana
Tu che lo puoi
Tu
dammi la fede persa
nm nanananana nanananana
Tu che lo puoi
che lo puoi
tu
l�azzurro in cuore versa
Fallo per me
Fallo perch�
aaaah lalalala nanan�
La mia
� solo una folle corsa
Se la mia voce non ha pi� eco
se nel mio cuor non c�� pi� fuoco
Se nei miei occhi � sceso un velo
se nel mio mondo non c�� pi� cielo
allora tu
dammi la fede persa
tu
l�azzurro in cuore versa mnmn
Tu
dammi la fede persa
Corro in auto perch�
a scordarti io provo
ma fuggendo non vivo
io muoio
io vederti vorrei
nel bicchiere non sei
voglio luce e mi dai
il buio
Io vorrei pregare ah!
Ma le mie mani non so unire
Tu
dammi la fede persa
tu
l�azzurro in cuore versa
io
senza di te cadrei
perch�
la mia
� solo una folle corsa uh uh
Ah! Ahnanananana nan�
Tu che lo puoi
Tu
dammi la fede persa
Aninanana nana umh!
tu�
l�azzurro in cuore versa
Fallo per me
Fallo perch�
naaaah lalalala nanan�
la mia
� solo una folle corsa
Se la mia voce nanananananaa
non ha pi� eco
nanananananananan�
Se nei miei occhi � sceso un velo
se nel mio mondo non c�� pi� cielo
allora tu
dammi la fede persa ee
tu
l�azzurro in cuore versa
Tu
dammi la fede persa
Tu
dammi la fede basta!
Tu che lo puoi
Tu che lo puo�
Dammi la fedeahna!
La fede che non ho pi� anha!
La fede che non ho pi� nana!
Tu che lo puoi
Tu che lo puoi
Tu che lo puoi
Tu che lo puoi
Tu che lo puoi
Dammi la fede
Tu che lo puoi
Tu che lo puoi
la fede che non ho
la fede che non ho pi�
la fede che non ho pi�
la fede che non ho pi�
la fede che non ho pi�hee!
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=CtYeZF2Yktw
από http://www.youtube.com/watch?v=3FfNm6s3iFU
από http://www.youtube.com/watch?v=aDGzAQH9-ZI
από http://www.youtube.com/watch?v=c2r0wwtM3Rs
από http://www.youtube.com/watch?v=XwliJLZLyA4
από http://www.youtube.com/watch?v=185XBKjKv0o

I Formula Tre
La folle corsa
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
I Formula 3 a Sanremo 1971
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=emXi8aGd0qs
από http://www.youtube.com/watch?v=7KBEwvIrEZI
από http://www.youtube.com/watch?v=D5QoVDlqIaA
από http://www.youtube.com/watch?v=e2nb07GEqXA

little tony
la folle corsa
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(sanremo '71)
--------------------------------------------
Io di notte con lei vedo il sole lo sai ...no aspetta!
Io di notte con lei vedo il sole lo sai
ma svegliandomi poi il buio
il denaro che ho anche lui brilla un po'
ma ritorna però il buio
Io vorrei pregare ma le mie mani non so unire
Tu dammi la fede persa
tu l'azzurro in cuore versa
io senza di te cadrei perché
la mia è solo una folle corsa
mn nanananana Tu che lo puoi
Tu dammi la fede persa
nm nanananana nanananana Tu che lo puoi che lo puoi
tu l'azzurro in cuore versa
Fallo per me Fallo perché
aaaah lalalala nananà
la mia è solo una folle corsa
Se la mia voce non ha più eco
se nel mio cuor non c'è più fuoco
Se nei miei occhi è sceso un velo
se nel mio mondo non c'è più cielo
allora tu dammi la fede persa
tu l'azzurro in cuore versa mnmn
Tu dammi la fede persa
Corro in auto perché a scordarti io provo
ma fuggendo non vivo io muoio
io vederti vorrei nel bicchiere non sei
voglio luce e mi dai il buio
Io vorrei pregare ah! Ma le mie mani non so uniiire
Tu dammi la fede persa
tu l'azzurro in cuore versa
io senza di te cadrei perché
la mia è solo una folle corsa uh uh
Ah! Ahnanananana nanà Tu che lo puoi
Tu dammi la fede persa
Aninanana nana umh!
tu... l'azzurro in cuore versa
Fallo per me Fallo perché
naaaah lalalala nananà
la mia è solo una folle corsa
Se la mia voce nanananananaa
non ha più eco
nananananananananà
Se nei miei occhi è sceso un velo
se nel mio mondo non c'è più cielo
allora tu dammi la fede persa ee
tu l'azzurro in cuore versa
Tu dammi la fede persa
Tu dammi la fede basta!
Tu che lo puoi
Tu che lo puo...
Dammi la fede ahna!
La fede che non ho più anha!
La fede che non ho più nana!
Tu che lo puoi Tu che lo puoi
Tu che lo puoi Tu che lo puoi
Tu che lo puoi Dammi la fede
Tu che lo puoi
Tu che lo puoi la fede che non ho
la fede che non ho più la fede che non ho più
la fede che non ho più la fede che non ho più hee!
Tu nananananana nanà nananananana mn
nananananana nana ah ah
io senza di te cadrei perché
la mia è solo una folle corsa
Tu dammi la fede persa Tu che lo puoi che lo puoi
tu l'azzurro in cuore versa
hey he Fallo per me Fallo perché
io senza di te cadrei perché
la mia è solo una folle corsa
Se la mia voce non ha più eco
se nel mio cuor non c'è più fuoco
Se nei miei occhi è sceso un velo
e nel mio mondo non c'è più cielo
allora tu dammi la fede persa
tu l'azzurro in cuore versa
Tu dammi la fede persa
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1971
--------------------------------------------
--------------------------------------------
1971
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=B9xB1PHxyG8

LITTLE TONY & LA FORMULA TRE
LA FOLLE CORSA
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=Ua5VTyM4O1o

Lino Tancredi
La folle corsa
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Arrangiato dal maestro venezuelano Jose Orta.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=aCOUxEYGu9k

I Leoni
La folle corsa
--------------------------------------------
--------------------------------------------
(1971)
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου