Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

1207-Someone

--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=H1Om21h41lw
από http://www.youtube.com/watch?v=wWbqIK581zc

Axis
Someone
Μουσική:                               , Στίχοι:
--------------------------------------------
 
--------------------------------------------
"Ela Ela - Osanna" was the first album from these Greek musicians who based in Paris. With 2 guitar players, organ, harpsichord Axis was united musicians from late sixties groups, among them Juniors and We Five. Like Aphrodite's Child they were based in Paris for some time. Like their more illustrious compatriots they succeeded in breaking into the hit lists, with a Greek traditional called "Ela Ela".
Axis played archetypical heavy progressive rock with great organ and electric guitars, with couple of tracks were even in line with the British mellotron-rock (King Crimson, Gracious and Spring). Axis disbanded in 1974, after the release of their third album that failed to make it commercially, in Greece as in the rest of Europe. Organ player Demis Visvikis and bassist Dimitris Katakouzinos joined Demis Roussos backing band. They sung in English.
Members:
Alekos Caracandas-Guitar, Vocals
Dimitris Katakouzinos-Bass, Guitar, Vocals
Demis Visvikis-Percussion, Mellotron,Keyboards, Vocals
George Chatziathanassiou-Percussion, Drums, Vocals
--------------------------------------------
--------------------------------------------
Deze van oorsprong Griekse band had in april 1972 een hit met Ela Ela, de opvolger was dit nummer Someone, waarmee ze een derde plaats in de top 40 wisten te bereiken, datum van binnenkomst was 12 augustus 1972.//This, from origin Greek band had a hit in the Ducth top 40 in april 1972 with the song Ela Ela. The follow up was this song Someone. With this song they reached a third place in the Ducth top 40, date of entrance was agust 12 1972.
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
από http://www.youtube.com/watch?v=N0LzYjhyL8c

King Fred II
Someone
--------------------------------------------
--------------------------------------------
2010
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου